Annons

Trygghet och trivsel på (S)chemat

Skolan ska präglas av trygghet och trivsel. Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla. Tidiga satsningar på färdigheter som tala, räkna, skriva och läsa. Lägg därtill en kommunal skola i Borstahusen. Så kan man sammanfatta de socialdemokratiska löftena inför höstens kommunalval i Landskrona. – Skolan skall präglas av trygghet, trivsel och lust att lära och garantera att alla barn får rättvis möjlighet att skaffa kunskaper och färdigheter som behövs för ett livslångt lärande, säger Leif Olin (S), vice ordförande i utbildningsnämnden när han idag presenterade socialdemokraternas valprogram för skolans område. – Vi Socialdemokrater har en genomtänkt skolpolitik. Vi har idéerna, ideologin och kraften. Tillsammans med personal på alla nivåer tar vi ansvar för och utvecklar skolan så att alla med tillförsikt kan möta framtiden, säger Leif Olin och är kritisk till den av treklövern förda skolpolitiken. – Det är samma mantra idag som för åtta år sedan, ”Kunskap och ordning och reda”, som upprepas. Vi är mycket förvånade över den uppgivenhet och det svek som majoriteten visar upp när de lämnar över ansvar för skolutveckling till ett kommunalt bolag och privata aktörer, säger han och förtydligar. – Strax innan midsommar fick vi en dragning i nämnden av Stadsutvecklingsbolagets VD, Christian Alexandersson, som berättade att Internationella Engelska Skolan, ville etablera sig i Borstahusen. Han visade rent av skisser på hur det var tänkt att se ut. Det ska erkännas att jag blev väldigt upprörd. Detta är frågor som ska diskuteras i utbildningsnämnden. När nu ett unikt tillfälle finns att bygga en ny skola i kommunen så är det en kommunal angelägenhet, poängterar Leif Olin. – Det är en självklarhet att det ska finnas en kommunal grundskola i området för de ungdomar som kommer att bo i denna nya stadsdel. Allt annat är ett direkt underkännande åt förvaltningen och den verksamhet som drivs inom de kommunala skolorna. Leif Olin, själv en gång i tiden mellanstadielärare, därefter skolledare och skolutvecklare pratar gärna kring lärande och kunskap, menar att en trygg skola är grundläggande för att lärande ska uppstå och helt avgörande för att alla barn och ungdomar ska lyckas. – Rent konkret innebär det att vi måste satsa på de lägre åldrarna i förskolan och grundskolan, Det betyder mer personal och mindre antal barn i barn- och elevgrupper, säger han som helst vill undvika att tala om klasser och ”tak för klasstorlekar”. – Klassamhället har vi lämnat, säger han och ler. – Målet är att alla barn skall ”knäcka läskoden och förstå vad de läser. Det är grundbulten för att lyckas i skolan och resten av livet. I tryggheten ligger känslan av att lyckas, vara sedd och känna lusten att lära. Leif Olin har inte mycket till övers för regeringens och skolminister Jan Björklunds (FP) förda skolpolitik de gångna åtta åren. – Ökade klyftor och sämre resultat är sanningen om Alliansens skolpolitik och den dystra bilden stämmer väl överens också på Landskrona. Visst har vi lokalt en del bättre resultat men det har bara satsats på visa grupper. Treklövern med stödpartier undviker att uppmärksamma att var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkänt betyg i ett eller flera ämnen. Och där finns en av förklaringarna till kommunens rekordhöga ungdomsarbetslöshet. Bristande skolunderbyggnad, ofta läs- och skrivproblem, är enligt Arbetsförmedlingen den främsta orsaken till att ungdomar har svårt att hitta jobb. – Skolfrågorna är för viktiga för att slarvas bort bakom lättköpta poäng som fler betyg och läxor, poängterar han. – En modern kunskapsskola sätter kvalitet och kreativitet i centrum. Alla barn skall få chansen att utvecklas och bli framgångsrika, säger han och för in sitt resonemang mot nästa vallöfte, en kulturskola för alla. – Skolans roll måste därför vara att utveckla elevernas kreativa förmåga för att klara en allt mer komplex framtid. Vi ser satsningen på en gratis kulturskola för alla som ett första steg, poängterar Leif Olin och efterlyser samtidigt ett bredare kommunalt engagemang för skolans utveckling. – Alla vittnar om att ett fungerande samarbete över nämndgränser underlättar betydligt att nå målen i skolan. Men det viktigaste av allt är att styrning och ledning av skolpolitiken måste återföras till utbildningsnämnden, dess förvaltning och alla pedagogisk personal och inte sidsteppas av kommunledning och kommunala bolag, menar Leif Olin som även riktar kritik mot att det enligt hans mening idag fattas beslut av ”en mindre strategisk politisk ledning”. – Inte ens moderaterna kände till planerna om Engelska skolan. Det fick de veta på ett gruppmöte strax innan nämnden. Och vi inom S blir aldrig inbjudna till samtalen. Så kan vi inte ha det om vi ska ha en hållbar utveckling. Som det är idag har skolpolitiken dessutom krupit bakom tjänstemännen. Den utveckling som trots allt skett har vi mycket att tacka Tomas Johansson för, som när han kom in i bilden 2009 tillsammans med förvaltningen gjort ett bra jobb med att lyfta fram det positiva i Landskronas skolutveckling. Här skulle jag vilja påstå att förtjänsten är hans till 99 procent och en svarar ordförande Lisa Flinth för, avslutar Leif Olin.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser