Annons

Förvaltning flyttar in med Arbetsförmedlingen

Tidigare idag skrev vi om att Arbetsförmedlingen ska flytta till Rådmansgatan 2015 och därmed är det också klart att stora delar av kommunens individ- och familjeförvaltning flyttar med. Ett hinder återstår dock men individ- och familjenämndens ordförande Jan Allan Beer (FP) är inte orolig.
– Vi har sökt om extra anslag för vår flytt. Cirka 750000 kronor för att lösa vårt nuvarande hyreskontrakt med Folkets hus samt en summa som ska kompensera en högre hyra i framtiden. Jag är dock övertygad om att vi får genom våra önskemål i kommunstyrelsen, säger han.

Om det råder oklarheter kring omständigheterna gällande Arbetsförmedlingens flytt så är det desto klarare beträffande individ- och familjeförvaltningen.
– Vi hade två förutsättningar. Den ena var att AF skulle flytta och den andra den ekonomiska. Det betyder att om Arbetsförmedlingen stannat kvar på Folkets hus så hade även vi gjort så, säger Jan Allan Beer och förklarar.
– Vårt samarbete med Arbetsförmedlingen har varit mycket givande de senaste åren och samtliga berörda är mycket nöjda.

Annons
 

Det är dock inte bara de som arbetar i projektet Kompetensforum som kommer att flytta till Rådmansgatan. Även de inom försörjningsenheten som idag sitter på Pilåkersgatan kommer att flytta till centrum. Totalt rör det sig om ett 50-tal tjänstemän.

Läs även: Många frågetecken kring flytt för Arbetsförmedlingen

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser