Annons

Martin Hultman kan tänka sig en VD-post på Ventrafiken

På onsdagen skrev vi om Ventrafikens ambitioner att ha en ny VD klar när den nuvarande VD:n Martin Hultman slutar den siste augusti. På frågan om varför han inte fått förlängt förordnande svarade styrelseordförande Björn Falk (M) att Hultman inte sökt jobbet. Detta bekräftar Martin Hultman idag. Men han söker gärna posten om det tas beslut om att rederiet även i framtiden ska drivas i kommunal regi.

Det har inte varit alldeles lätt att få klarhet i varför den nuvarande VD:n för Rederiaktiebolaget Ventrafiken inte tillfrågats om han vill fortsätta sitt uppdrag till den dag då beslut tas om rederiet ska skötas som idag, i kommunal regi alternativt läggas ut på entreprenad.
Styrelseordförande Björn Falk uppgav dock igår att anledningen var att Martin Hult helt enkelt inte sökt posten.

Annons
 

”It takes two to tango”

Landskrona Direkt kontaktade den nuvarande VD:n och han bekräftar påståendet men stänger inga dörrar för en återkomst. Han är dock kritisk hur frågan hanterats politiskt och menar att en förutsättning för att han ska komma tillbaka är ett politiskt maktskifte på stadshuset, det vill säga hos ägarna, Landskrona kommun.
– It takes two to tango. Skulle valet stjälpa de politiska vågskålarna och därmed öka intresset för att utveckla Ventrafiken igen kommer jag mer än gärna tillbaka. Tyvärr har det varit ett allt för stort politiskt fokus hos styrelse samt ägare. Detta är för mig en ny situation då jag endast, alltid, sett till bolagets bästa, säger han till Landskrona Direkt.

Beträffande sitt uppdrag så har han uppfyllt detta och gjort vad han kunnat men mellan raderna hör vi att han är tveksam till att rederiet kommer att nå en nollbudget nästa år.
– 2014 års siffror kommer att tala sitt tydliga språk när bokslutet är klart. En rejäl resultatförbättring, dock till en stor del på bekostnad av uppsägning av kollegor, säger han och förtydligar.
– Det mesta är genomfört som både den gamla och nya styrelsen önskade åtgärda. Jag anser inte, med hänsyn till bland annat säkerhetsaspekter att fler neddragningar kan göras för tillfället. De största kostnadsposterna som kvarstår är pålagor från vår ägare i form av arrenden samt hyror och dessa kan vi tyvärr ej påverka.  Och med tanke på att det snart kan bli tal om att lägga verksamheten på entreprenad så anser jag att det mesta är gjort, för denna gång, säger Martin Hultman.

Trots turbulensen ångrar Martin Hultman dock inte på något vis att han tog jobbet även om han nu har facit i hand.
– Det har varit en förmån att få arbeta på Ventrafiken och en mycket lärorik tid. Den har gett mig möjligheten att träffa många fantastiska människor samt en helt ny stad  med tillhörande ö, avslutar VD:n.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser