Annons

LSS ser över rutiner på Citadellbadet

Det fina vädret gör att folk söker sig till stadens badplatser. En av dessa är Citadellbadet där det är cirka 500 besökare per dag när vädret är som idag. Det är dock inte bara sol, sommar och glädje på friluftsbadet. En del incidenter inträffar och nu ser Landskrona Simsällskap över rutinerna för att göra badet tryggare.
– Jag läste på Facebook om en incident igår och jag tyckte att det var viktigt att vi i styrelsen för badet träffades. Därför hade vi ett möte i morse, säger Anders Christensson, ordförande i Landskrona Simsällskap samt ordförande i den styrelse som har hand om Citadellbadet och Härslövsbadet.

Anders Christensson erkänner att det ibland sker incidenter på framför allt Citadellbadet och att dessa kan vara svåra för personalen att hantera.
– Det finns väldigt tydliga regler att följa på Citadellbadet och det är våra badvärdar, tre till antalet, som ska se efter så att dessa efterlevs. Skulle personen eller personerna som badvärden konfronterar inte acceptera vad som händer så ska Securitas tillkallas. Och funkar det inte då heller så är det polisen som ska kontaktas, säger Anders Christensson.
– Men jag arbetar inom det sociala på kommunen och känner till en del av ungdomarna, säger han vidare och betonar vikten av dialog.
– Jag vill alltid försöka lösa alla situationer genom att tala med parterna. Det viktiga är att alla får komma till tals så att man inte bara får höra den ena parten. För då är det svårt att få en bild av vad som hänt om man inte varit på platsen då incidenten inträffat.

Annons
 

Men att det begås övertramp sticker inte ordföranden under stol med.
– Att folk plankar in på Citadellbadet är inget nytt. Det han man gjort i alla tider och det är något som vi alltid kommer att få jobba med. Att folk plankar in händer dagligen. Det är beklagligt. Skulle någon ertappas utan armband så får personen möjlighet att betala inträde och sedan fortsätta bada. Gör han eller hon inte det så ska den avhysas och eventuellt portas för en tid.
Anders Christensson erkänner dock att systemet inte fungerat fullt ut.
– Det har kanske hänt en, max två gånger att någon avhysts.

Med anledning av läget finns det ständigt tre badvärdar på plats under hela öppethållandet. Men Anders Christensson har även funderingar på att utöka bevakningen för att behålla lugnet hos gästerna.
– Jag tänker ta en diskussion med Securitas och se om vi inte kan hitta en lösning med dom. Fram till dess så kommer minst en av badvärdarna att befinna sig på läktaren hela tiden. Det är där incidenter som den igår brukar inträffa, säger han och skickar även en vädjan till polisen.
– Eftersom vi har så mycket folk på en så liten yta så hade det känts skönt om det kunde komma ett par polismän och titta till lite då och då. Det tror jag hade fått en lugnande inverkan på såväl buset som på de som sköter sig.

Parkeringskaos
Ett annat problem som uppstått i och med det stora antalet besökare är parkeringen.
– Ja, här är kaos. Framför allt nu när de även stänger på kasernplan med anledning av Landskronafesten till helgen, säger Anders Christensson.
– Vi ser ofta att folk parkerar sina bilar på ställen där räddningstjänsten ska köra in om något skulle hända. Vi ska sedan ropa i högtalarna och efterlysa bilisterna och funkar inte det så ska vi kontakta kommunen. Fungerar inte det så ringer vi polisen och frågar hur vi ska göra. Det är inte vårt ansvar men vi vill försöka bidra ifall någon råkar illa ut och behöver 112 till exempel, avslutar ordföranden.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser