Annons

Gymen enade mot doping

Vi noterar att stadens gym har i år gått med i PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Tidigt i somras genomgick samtliga gym-ansvariga en utbildning i dopingförebyggande arbete.
Under hösten kommer en ny gemensam policy för Landskronas gym tas fram. Det betyder bland annat att gymmens kunder förbinder sig att avhålla sig från all form av dopingpreparat och narkotika.

Annons
 

Det var i januari 2012 som Friskis & Svettis tog kontakt med stadens folkhälsosamordnare med önskan att lyfta dopningfrågan i ett större folkhälsosammanhang. Detta ledde fram till att en samverkansgrupp bildades och i höst är det meningen att gruppen ska utökas med aktörer från fritids- och kulturförvaltningen, individ- och familjeförvaltningen, elevhälsan, miljöförvaltningen, distriktidrottsförbundet och hälso- och sjukvården.

Ett långsiktigt mål är att skapa en träningskultur som är fri från otillåtna medel och göra Landskrona till en kommun fri från dopingpreperat.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser