Annons

Omdiskuterat konstverk i rondell förblir omålat

Det spekuleras mycket om den nya rondellen i norra Landskrona, inte minst i sociala medier. Meningarna om den rostiga plåten som visar en siluett av staden går isär. Somliga tycker den är vacker medan andra tycker den är ful och bör målas.
Landskrona Direkt ställde frågan till de ansvariga på kommunens Teknik- och serviceförvaltning om framtidsplanerna för den omdebatterade rondellutsmyckningen.
– Stadens silhuett i Cirkulationsplats Säbyholm är i cortenstål, så den ska inte målas. Cortenstålets speciella egenskaper är nämligen att det visserligen rostar, men bara till en viss gräns. Just nu är den kanske inte så vacker, beroende på att de olika sammansvetsade plåtarna har kommit olika långt i rostningsprocessen, så därför är den lite brokig. När det väl har rostat, så blir den jämn i kulören, och Cortenstålet är sedan väldigt beständigt utan ytbehandling. Den får det en vacker mörkbrun, ibland med dragning åt orange, yta när den rostat färdigt, säger biträdande förvaltningschef Göran Albertsson.

Rondellen är dock långt ifrån färdig.
– Konstverket ska belysas från insidan, och vi jobbar just nu på att få en trevlig effekt av det. I planteringsytan kommer det att finnas vitblommande perenner. Både ljus och blommor ska vara klara till hösten, avslutar han.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser