Annons

Hamnregler ställer till det för Ökända

Ventrafiken har tidigare år sponsrat musikfestivalen Ökända inne på Ven. Rederiets ekonomiska läge är dock sådant att sponsring i år är uteslutet. Arrangörerna lyckades dock få en ny sponsor, danska Spar-shipping. Problemet är att Landskrona Hamn har satt stopp för att rederiets båt ska få lägga till trots att föreningen Ökända är beredda att betala för kajplatsen. Årets festival kommer att bli av under alla förutsättningar men framtiden är oviss.

De första tre åren som Ökända har gått av stapeln har Ventrafiken gått in som sponsorer och stått för såväl transporter av teknik, artister och volontärer. De har dessutom satt in extra turer på natten så att de som vill, har kunnat ta sig till fastlandet efter att festivalen stängt.
Nu har dock det ekonomiska läget i rederiet gjort att en sponsring är utesluten.
– Det har jag full förståelse för. De har alltid hjälpt oss på alla sätt och vis men har de inga resurser så har de inte det, säger Alexander Redrin som är spindeln i nätet i den arrangerande ideella föreningen Ökända.

Annons
 

När Alexander Redrin fick beskedet från Ventrafiken vände han sig till Spar-shipping, det företag som köpte dotterbolaget Hventrafikken samt båten Jeppe som idag trafikerar Ven och Köpenhamn.
De ställde sig väldigt välvilliga till att sponsra oss och så långt var allt gott, säger Alexander Redrin.
– Men nu har det visat sig att Jeppe inte får lägga till vid Skeppsbrokajen eller inne i Nyhamn eftersom hon är danskregistrerad. För att hon ska få lägga till krävs ett ISPS-tillstånd för kajplatsen, något som bara kommunägda Landskrona Hamn har idag och deras verksamhet sker bakom lås och bom.

Detta skulle dock inte innebära något problem för festivalarrangörerna, i alla fall inte gällande transporter av teknik, volontärer och artister. Men på Landskrona hamn har man sagt stopp, trots att Alexander Redrin säger att de är villiga att betala.
– Jeppe har lagt till där tidigare och vi var villiga att betala samma pris. Men det blev ändå stopp och det som gör mig förbannad är bemötandet från kommunägda Landskrona hamn. Från dom fick jag veta att dom inte villa ha ”sånt” folk i hamnen. Jag frågade då representanten från hamnen vad han menade med ”sånt” folk och fick svaret att det rörde sig om musiker som spelade reggae, säger Alexander Redrin och kokar av ilska.
– En av mina föräldrar är inte från Sverige så jag har mött såväl fascism som rasism. Men efter deras uttalande känner jag mig förnedrad.

Den Alexander Redrin har talat med är Claes Hammar, trafik- och driftchef för Landskrona hamn och han förnekar bestämt att han skulle ha nämnt orden reggae eller musiker.
– Det har jag definitivt inte gjort. Vad jag sa var att vi inte kan ha löst folk springandes runt på våra områden. Vi har en handelshamn och måste därför vara väldigt måna om våra tillstånd. Vi har handelstrafik här och försöker i mesta möjliga mån undvika passagerartrafik, säger han.

Anledningen till att Claes Hammar inte ville boka in Jeppe är att han inte vet hur situationen ser ut vid den aktuella tidpunkten.
– Jag vill inte stänga några dörrar men just nu kan jag inte boka in något eftersom jag inte vet hur situationen ser ut då. Vi måste prioritera handelstrafiken och kan därför inte boka in något annat i dagsläget. Skulle det bli aktuellt så måste det bli så nära Ventrafiken som möjligt plus att vi måste ha en vakt på plats, säger Claes Hammar.

Någon möjlighet för Spar-shipping att få dispens så att de kan lägga till vid Skeppsbrokajen eller i Nyhamn tror inte driftschefen att det finns.
– Dom kan ju alltid tala med Transportstyrelsen men jag tror att de kommer att kräva att det finns en kajplats med ISPS-tillstånd och det finns bara hos oss.

De två första åren kördes musikfestivalen Ökända med knappa resurser. Med anledning av att Landskrona stad fyllde 600 år 2013 fick man dock ett bidrag på hela 130 000 kronor.
– Vi var och är väldigt tacksamma och från staden sade man att den utökade festivalen borde ge ringar på vattnet så att vi skulle klara oss i år med ett mindre bidrag och det hade vi säkert gjort. Vi har fått 25000 kronor beviljat men om vi nu inte lyckas lösa problematiken med transporterna så kostar enbart dessa oss cirka 50000 kronor om vi tvingas använda oss av Ventrafiken, vilket även det är kommunägt. Det innebär att vi får betala tillbaka hela vårt bidrag samt skjuta till ytterligare 25000 till den kommunala kassan enbart för transporter, säger Alexander Redrin och kan hålla sig för skratt.

– Någon risk för årets festival är det inte. Men vi har än så länge lagt ut
80 000 kronor och hur det slutar vet vi inte. Hittar vi ingen lösning inför framtiden så kan detta bli den sista Ökändafestivalen på Ven,
avslutar han.

Läs mer: Ny scen på musikfestivalen Ökända

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser