Annons

Borstahusens hamn kan bli dubbelt så stor

Byalaget och segelsällskapet fick för en dryg månad sedan ta del av Landskrona stads planer på en utökning av antalet båtplatser i Borstahusens hamn. Idag är väntetiden ungefär 20 år för att få en permanent båtplats och runt 100 personer står i kö.Så kan det inte vara när Norra Borstahusen nu ska bebyggas, resoneras det på stadshuset. Landskrona Direkt kan idag publicera illustrationsplanen som visar på förslaget till hamnutbyggnad, som om det blir verklighet, i ett slag fördubblar hamnens storlek. – En utbyggnad skapar möjligheter för befintliga verksamheter att växa samt nya att etablera sig, säger t.f planchef Johan Nilsson och menar att såväl segelsällskapet som Pumphuset uttryckt önskemål om att utveckla sina verksamheter. Ett utbyggnadsområde finns också inritat på förslaget i direkt anslutning till Pumphuset. Att det redan idag skulle finnas konkreta planer på en utbyggnad av kulturhuset är inget som krögaren i huset, Niclas Lundblad säger sig känna till. – Nej, det vet jag inget om. Det fanns planer på en utbyggnad men då handlade det om en permanent Reuterswärd-utställning, något annat har jag inte hört, säger han till Landskrona Direkt. Det skissade förslaget innebär att punkarnas, livsnjutarnas och ”de infödda borstahusarnas” favoritbadplats, Hooken på den södra pirarmen i framtiden hamnar mitt i den utbyggda hamnen och ersätts i söder med en ny och betydligt längre pirarm, där utredarna placerat tre större soldäck. – Storhetsvansinne. Precis som Landskrona haft i 500 år. Det lär dock bara bli en tummetott av detta också, säger Peter Linde som njutit många somrar på Hooken. På den nya mittpirens yttre del är det tänkt att finnas omklädningsrum och jolleuppställning i anslutning till en ny större jolleramp. Samtliga pirarmar föreslås gjutas i betong, likt dagens. De pirarmar som vetter mot havet samt delar av mittpirens arm föreslås kläs med stenskoning för att minska vågreflektion samt göra dem mindre badvänliga. Förhoppningarna är att i framtiden kunna välkomna större båtar i hamnen varför den befintliga delen av hamnen ska rymma 240 båtar (mot dagens 280) och den nya södra hamnbassängen ska ha cirka 260 båtplatser, det vill säga sammanlagt plats för runt 500 fritidsbåtar. Med lika täthetsgrad som idag, 38 % bebyggd yta, räknar utredarna med att hamnen kan bebyggas med ytterligare cirka 1 250 kvadratmeter. Frågan är då hur hamnprojeketet ska finasieras. Så här i semestertider går det inte att få några svar på den frågan från stadshuset men stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen sa i våras att finansieringen av utbyggnaden får kommunen in på fler båtplatser. På tur står nu att stadsbyggnadsförvaltningen kommer att påbörja ett detaljplanearbete för området och allra tidigast 2016 kan hamnen stå klar.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser