Annons

Hotel Öresund sneglar mot Jönsaplan

Hotel Öresund har långt gångna planer på att flytta till Jönsaplan.
– Det är ett fantastiskt läge, poängterar Göran Andersson, VD för Hotel Öresund.

I samarbete med Paulssons Fastigheter har Hotel Öresund planer på att låta uppföra ett hotell på Jönsaplan.
– Redan när JM hade option på Jönsaplan, lät jag rita ett hotell på platsen, säger Göran Andersson.
Därefter har han varit i kontakt med tidigare stadsdirektör Peter Billquist, nu vd för Paulssons Fastighets AB i Landskrona och tillsammans är man intresserade att gå vidare i projektet.
– Vi bygger hotellet och Paulssons tar hand om bostäderna men vi gör det med gemensam arkitekt.

Annons
 

Det har under senare år cirkulerat rykten om att någon hotellkedja skulle vara på ingång till Landskrona men så lär alltså inte bli fallet om det nu blir verklighet med planerna på ett hotell på just Jönsaplan.
– Det går inte. Det finns helt enkelt inte plats för två stora hotell i Landskrona, poängterar Göran Andersson och menar att det ena inte skulle slå ut det andra utan båda istället skulle äta upp varandra och i slutändan skulle inget vara kvar.

Paulsson fastigheter har uppdragit åt Jais arkitekter från Helsingborg att ta fram förslag på hur det kan komma att se ut med ett hotell en restaurang och ett 30-tal bostäder på den hamn- och centrumnära platsen som tidigare utgjort färjeterminal åt Ven- och Köpenhamnstrafiken.
– Vi ska nu ta fram en kalkyl för projektet, säger Göran Andersson och menar att mycket återstår innan ett bygglov kan komma på tal och en avyttring av dagens Hotel Öresund i sådana fall kan påbörjas. Smakar det så kostar det.
– Slarvigt räknat kan man säga att ett nytt hotell kostar en miljon per rum och vi pratar om 130 rum, säger han.

Vi stod i begrepp att genomföra en stor ombyggnad av dagens hotell. Dels tänkte vi bygga om femte våningen till lägenheter för långliggare eftersom den efterfrågan finns. Dels tänkte vi gå över korridorerna men även restaurangen står på tur. Det är mycket på gång men nu avvaktar vi med detta och ser hur Jönsaplan fortskrider, berättar han.
– Hotel Öresund är i dag en komplicerad fastighet som består av fem hus. Ett nytt hotell hade i sig kunnat bli mer kostnadseffektivt för oss.

Frågan är då vad som sker med dagens stora komplex.
– Det är för tidigt att sia något om det men det behövs inga större ingrepp för att göra lägenheter här, säger Göran Andersson.

Om det storslagna planerna på ett hotell på Jönsaplan går igenom är tanken att kvarteret delas i två vinkelställda teglade byggnader med två underjordiska garagevåningar.

Mot Sofia Albertina kyrka planeras en gemensamt utformad plats, och på kajsidan mot Nyhamn en mötesplats med restaurang i bottenvåningen.

Det var för drygt två år sedan som fullmäktige klubbade detaljplanen för Jönsaplan. Ett beslut som då togs under stora protester från S och V, samtidigt som två SD-ledamöter valde att lägga ner sina röster. I planerna då fanns det kanaler in i kvarteret dessa är nu  bortplockade.
– I dagsläget har man ritat in den befintliga färjeterminalen ritad av Aina Bergvall i förslagen. Kanalerna är däremot inte medtagna, säger Linda Warming, biträdande stadsarkitekt.

Göran Andersson är full av energi och investeringslust.
– Vi har just köpt ett hotell i Malmö så nu äger/driver vi sammanlagt fem hotell. Så på så vis kan man säga att hotellkedjan så smått redan finns i Landskrona, avslutar Göran Andersson med ett leende på läpparna.


Så här tänker sig arkitekterna att platsen framför kyrkan kan komma att se ut. Illustration: Jais Arkitekter.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser