Annons

Biogasprojektet får miljardstöd

I ett par års tid har kommunledningarna i Malmö och Landskrona spänt väntat på Eon:s beslut om var den nya biogasanläggningen, Bio2G, ska förläggas. Om den byggs, vill säga. Osäkerhet i finansiering samt avvaktan på den statliga utredning, FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) har uppgetts vara skäl till att beslut dragit ut på tiden. Nu ska ett löfte ha kommit från EU-programmet NER300 om ett bidrag på 204 miljoner euro (1,9 miljarder kronor) till biogasanläggningen i Skåne, uppger Lantbrukets affärstidning ATL i sin nätupplaga. – Att vi nu fått klartecken med investeringsstöd från EU är naturligtvis extremt bra nyheter och på sitt sätt avgörande för Bio2G:s framtid, säger Björn Fredriksson-Möller, projektledare på Eon Gasification Development till tidningen. På stadshuset i Landskrona är det under förmiddagen full aktivitet sedan man nåtts av nyheten. – Nu får vi vara på hugget, säger stadsdirektör Susanne Öström som just tagit del av beskedet och omgående fört det vidare i organisationen. Satsningen på biogasanläggningen har tidigare sagts uppgå till 5 miljarder kronor och handlar om ett omfattande försöksprojekt där energibolaget vill undersöka möjligheterna att realisera en innovativ anläggning som ska framställa andra generationens biogas. Det var under sommaren 2011 som Eon efter genomförda samråd beslutade att gå vidare med Malmö och Landskrona som möjliga etableringsorter. Orten som får anläggningen kan räkna in cirka 150 nya jobb. Den tänkta placeringen i Landskrona ligger i västra industriområdet i direkt anslutning till hamnen. Under senhösten 2012 valde Eon att inta en avvaktande hållning till projekt. Anledningen var att det fanns en stor osäkerhet kring finansieringen samt att regeringen fortfarande inte definierat en strategi för omställningen av transportsektorn i Sverige. Nu tycks det åtminstone som delar av finansieringen kan vara på väg att lösa sig, frågan är nu när energijätten kommer att gå vidare med Bio2G. – Vi kommer sätta oss ner efter semestern och diskutera hur detta beslut påverkar projektet och hur vi kan gå vidare i nästa steg, säger Björn Fredriksson-Möller avslutningsvis till ATL.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser