Annons

Delade meningar om omstridd regiondirektör

Vid ett extrainsatt möte igår beslutade regionfullmäktige att fastställa regiondirektör Jonas Rastads beslut om ny administrativ struktur för hälso- och sjukvården i Region Skåne. Skånevård 2.0 består i grova drag av en sammanslagning av tretton förvaltningar till tre där syftet är att skapa samarbete mellan sjukvården och primärvården, likaså med kommunerna samt att effektivisera administrationen. Några förändringar för Landskronas del innebär inte beslutet.
­ Det blir ingen skillnad. Beslutet innebär bara att vi fastställer den organisation som finns idag som regiondirektören beslutade om för ett drygt år sedan. Anledningen till att regionfullmäktige nu fattat beslut om organisationen är att kammarrätten har fastslagit att ett beslut om att ändra förvaltningens organisation ska fattas av politiker och inte av regiondirektören. Kammarrätten har ingenting emot organisationen i sig utan bara hur beslutet har fattats, förklarar Lena Benediktsson, folkpartistisk regionpolitiker från Landskrona.

Från oppositionens håll är tongångarna mer kritiska, inte minst då man anser att det politiska ansvarstagandet från den styrande Femklövern lyst med sin frånvaro.
– I alla förändringar måste man lyssna till personalen. De fackliga organisationerna har flaggat för långa beslutsvägar, frånvarande ledarskap och kommunikationsbrister i chefsleden, detta som ett led i att man minska ner till tre förvaltningar. Nu finns det tre chefer mot tretton tidigare och makten att utföra organisationsförändringar hos dessa har blivit för stor. Det ser vi inte minst i Landskrona där vi nu förlorar Öron- näsa- hals, säger Eva Örtegren (S) även hon regionpolitiker.

Annons
 

Ett jävla gnällande om en vård i kris
Så drastiskt skulle man kunna tolka att regiondirektör Jonas Rastads budskap, till media men även till sin egen personal inom sjukvården i Region Skåne, varit under en längre period.

I höstas sa han till Landskrona Direkt att det inte finns någon vårdkris. Detta i samband med ett besök på Landskrona Lasarett då det vilade ett nedläggningshot över operationsavdelningen, samt att det i regionen samtidigt fanns en oro kring förlossningsvården, äldrevården, psykiatrin, barnsjukvården och akutsjukvården.
– Jämfört med andra länder så har vi en bra vård i landet och i Skåne är vi tredje bäst. Istället för kris så vill jag säga att vi står inför utmaningar. Vi måste få fler att utbilda sig inom vårdyrkena, såväl utbildningar för blivande medarbetare som internt.

Jonas Rastad basar för nästan 32 000 anställda i en organisation som ifjol omsatte cirka 38 miljarder kronor. Under våren har sjukvårdspersonal trätt fram och pratat om stressade arbetssituationer på underbemannade avdelningar. Något som inte tycks bita på högsta chefen i Region Skåne. I helgen rapporterade Sydsvenskan om hur regiondirektören under Almedalsveckan på ett vårdmingel lyckats ”reta upp publiken rejält”.

– Många har en för slapp inställning till sin läkarroll. Det lönar sig inte att sköta sig, ska han ha sagt enligt tidningen.
Ropen har varit höga och inte minst har den styrande Femklövern fått ta mycket kritik för den vårdutveckling som skett i regionen under den gångna mandatperioden.
– Man skäller på ledningen eller politikerna, men medarbetarna är medansvariga för att utveckling inte har skett, ska Jonas Rastad sagt enligt Sydsvenskan.

I Skånevård 2.0 kan man utläsa att Landskrona ska ha två vårdcentraler, Tornet och Centrum.
Däremot flyttade Öron-näsa-hals häromdagen från Landskrona Lasarett. Frågan som oroar många landskronabor men även personal är om det finns fler nedskärningar att vänta.
– Det är ingen nedskärning utan en utveckling av sjukvården i Skåne i enlighet med Skånsk livskraft – vård och hälsa som regionfullmäktige fattade beslut om 2004 i full enighet. Då fastställdes att Landskrona ska vara ett närsjukhus, vilket det är och ska fortsatta vara. Det är därför som närsjukvårdsavdelningar flyttats från Helsingborg till Landskrona och nya vårdplatser öppnats upp, säger Lena Benediktsson (FP).

– Vi utlovar att öppna en ny vårdcentral i Norrestad om vi vinner valet i regionen, säger Eva Örtegren (S).
– Det behövs. Vi lovar också att det inte blir tal om några nedskärningar på lasarettet i Landskrona. Inget sker heller utan att vi först för en dialog med personalen.

Vad hände med nedläggningshotet av OP, är detta fortfarande aktuellt?
– Nej. Operationsenheten i Landskrona är en mycket väl fungerande verksamhet och senast jag fick info från förvaltningschef P-O Sjöblom så kommer denna OP-verksamhet även fortsatt finnas kvar i Landskrona, intygar Lena Benediktsson.

Planerna för ommöbleringarna på Landskrona Lasarett var ifjol lång gångna och skulle ske i ett tempo som personalen skakade på huvudet åt och menade var omöjligt. Planerade operationer skulle flyttas och ge plats för en samlad ögonsjukvård.
Att Landskrona blir regionalt centrum för den högspecialiserade ögonsjukvården är ett stort lyft för hela staden, ansåg Torkild Strandberg och utlovade samtidigt kommunala resurser så att flytten skulle kunna ske så smidigt som möjligt.

Ingenting hände dock. OP-avdelningen är kvar om än med delvis utbytt personalstyrka då osäkerheten blev stor och några valde att söka nya jobb.

Frågan är nu vad som sker med Landskrona Lasarett, finns det några planer på satsningar och vad hände med den omtalade satsningen på ögonsjukvården?
– Landskrona ska utvecklas som närsjukhus. Inte minst sker detta nu inom ramen för Landskronaprojektet som är ett utvecklingsarbete som fått nationell genklang från bland annat Socialstyrelsen. Detta innebär att vårdcentralerna, kommunen och lasarettet arbetar tätare. Landskronaprojektet ska utvecklas vilket kommer leda till att patienter i Landskrona med omnejd kommer få en snabbare, mer effektiv och bättre vård. Landskrona lasarett är ett mycket välfungerande närsjukhus och ska vara så även framöver, poängterar Lena Benediktsson (FP).

– Jag har en känsla av att man nu avvaktar valutgången i höst, säger Eva Örtegren (S) och poängterar samtidigt att lasarettet ska vara kvar och utvecklas.

Avslutningsvis undrar vi hur politikernas förtroendet är för regiondirektör Jonas Rastad.
– Jag har förtroende för honom, säger Lena Benediktsson (FP).
– Nej, det är dåligt med det. Inte minst efter hans uttalanden i Visby. Hans sätt att kommunicera med media och personal är ett problem, avslutar Eva Örtegren (S).

Noterbart från gårdagens regionfullmäktige var också..
… att läkaren, tillika regionledamoten , Agneta Lindskog, (KD) valde att avstå från att rösta.
… att S lämnade in en skriftlig reservation.
… att Femklövern stödde ett förslag från V om att utifrån minnesanteckningarna från dialogmötet i juni med de fackliga representanterna återkomma med en åtgärdsplan i höst kring de frågor som där togs upp.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser