Annons

Ny VD för Ventrafiken sökes

Sakta reser sig det kommunägda Ventrafiken efter att ha varit nere för räkning. Den före detta VD:n Magnus Anderson ersattes i höstas under uppmärksammade former av nuvarande tf. VD Martin Hultman men trots att den senare genomfört sitt uppdrag till punkt och pricka så får han inte förlängt förtroende efter att hans förordnande upphör den 31 augusti.

I november ifjol anställdes Martin Hultman som tillförordnad VD för Ventrafiken efter att den före detta VD:n Magnus Anderson fått sparken. Som att det inte var turbulent nog avgick styrelsen för bolaget i januari i år och genast tillsattes en ny och sedan dess har effektiviseringsmaskineriet rullat på. Det danska dotterbolaget Hventrafikken har sålts och cirka hälften av all personal på land har fått besked att de måste sluta under innevarande år.

Annons
 

Den som utfört samtliga uppgifter är Martin Hultman. Han förordnande går ut den 31 augusti och nu har han fått beskedet att han, trots att han helt i linje med styrelsens och ägarens vilja utfört samtliga uppdrag, inte får förlängt förtroende.
– Som jag ser det önskas en profil på ny VD som är ännu mer inriktad på besparingar och det kan vara så att min profil ej motsvarar detta då jag som före detta VD, divisionschef samt koncernchef varit inriktad på utveckling och effektivitetsökningar, säger han till Landskrona Direkt.

Beslutet, som togs vid det senaste styrelsemötet, var inte enigt.
– Jag var själv inte med på mötet men min partikollega Jenny Tillander var emot förslaget och har lämnat in en reservation. Eftersom Martin genomfört allt vi ålagt och gjort det bra så ser vi ingen anledning till att han inte skulle få förnyat förtroende, säger styrelseledamoten Anders Karlsson (S) som tror att det är politik bakom beslutet.
– Det känns som att beslutet är taget på stadshusets sjätte våning och inte i vårt styrelserum.

Landskrona Direkt har försökt nå styrelseordföranden Björn Falk utan att lyckas. Till Landskrona Posten säger han dock att Martin Hultman inte passar in i den nya organisationen.
– Vi väljer att fritt och öppet leta efter en ny vd som passar den inriktning vi vill att bolaget ska ha. Det har ju skett en ganska stor förändring sedan hösten 2013 då man sökte ersättare för dåvarande vd:n. Kommunen har ändrat inriktning på bolaget och valt att tillsätta en ny styrelse som ska följa den inriktningen. Då är det läge, nu när kontraktet går ut, att leta efter en vd som passar, säger han till tidningen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser