Annons

Johnsson och Berlin i branschråd för KKN

Region Skåne blir första region i Sverige med ett branschråd för de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Idag offentliggjordes rådets 13 ledamöter och noterbart är att två av dessa har stark koppling till Landskrona, i fotograf Thomas H Johnsson och stjärnkocken Daniel Berlin.

Thomas H Johnsson är konstnär, fotograf och kurator. Idag arbetar han bland annat som konstnärlig ledare för Landskrona Fotofestival 2014.

Annons
 

– Det är en spännande grupp med kreativa människor  som besitter en bred kompetens. Det ska bli intressant att se vad vi som branschråd kan bistå de skånska KKN-företagen med. Dessutom ska det naturligtvis bli kul att arbeta tillsammans med Daniel Berlin, vars kockkonst jag uppskattat i många år, säger Thomas H Johnsson.

I branschrådet finns representanter från arkitektur, design, film, foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.

Branschrådet – Skåne Creative Board – har som primär uppgift att vara en rådgivande referensgrupp och samtalspart i det regionala utvecklingsarbetet med kulturella och kreativa näringar. Rådets medlemmar ska bidra till att insatser för kulturella och kreativa näringar genomförs på ett branschnära och relevant sätt. Kulturella och kreativa näringar har en nyckelroll i Region Skånes arbete för att bli Europas mest innovativa region 2020
– Jag är mycket glad och stolt över att vi kan presentera ett branschråd med så namnkunniga företrädare för området. Genom branschrådet vill vi stärka dialogen med och kunskap om behov av utveckling hos de skånska kulturella och kreativa företagen, säger Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden i samband med offentliggörandet av branschrådets ledamöter.

Vi ska bidra till att de bästa förutsättningarna råder i Skåne – allt för att kulturskapare ska kunna utveckla och kortbefrukta sina idéer med näringslivet. En bra berättelse kan bli film, kan bli spel, kan bli bok, kan bli dansperformance, kan bli destinationsutveckling, sa Yngve Petterson, ordförande i kulturnämnden Region Skåne vid en pressträffen i Almedalen idag

Ledamöterna i branschrådet är utsedda på två år, från hösten 2014 till hösten 2016. Rådet sammanträder cirka fyra gånger per år. Med start 2015 inrättar Region Skåne ett nytt pris Årets Kulturföretagare. En uppgift för rådet blir att nominera och utse pristagare.

Följande företrädare för kulturella och kreativa näringar ingår i Region Skånes branschråd:

Arkitektur – Åsa Bjerndell
Form & Design – Louise Hederström
Film- Margarete Jangård
Foto – Thomas H Johnsson
Konst – Jan Stene
Mode – Natalia Altewai
Litteratur – Åsa Steholt Vernerson
Musik – Petter Lindgård
Scenkonst – Ludvig Duregård
Måltid – Daniel Berlin
Spel och Media – David Polfeldt
Turism och besöksnäring – John Monhardt
Upplevelsebaserat lärande – Margareta Barchan

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser