Annons

Jakten på den försvunna bardisken

I en annan artikel skrev vi om Citadellklinikens planer på att bygga om i den före detta restaurangdelen på Strandpaviljongen. I utrymmet fanns tidigare en gigantisk och unik bardisk som innefattade två praktfulla galjonsfigur, intersia och andra handgjorda detaljer. Allt är nu puts väck och ingen verkar veta var bardisken har tagit vägen.
– Jag har ingen aning om var den har tagit vägen men borta är den, säger Peter Cosmo, VD för Citadellkliniken vilka hyr hela byggnaden av Landskrona stad.

De som ansvarar för allt byggnadsarbete i lokalerna är Byggmästar´n i Skåne.
– Den är borta och var den finns vet ingen idag, säger Thomas  Jacobsen som är ansvarig för renoveringen.
– Den var ändå inget att ha, säger han vidare.

Annons
 

Fastigheten ägs av Landskrona stad som tidigare har försökt att sälja bardisken.
– Försök att avyttra den gjordes för flera år sedan innan nuvarande hyresgäst tillträdde och demonteringen var kostsammare än vad baren kunde inbringa, säger Thomas Lehrecke, chef på kommunens teknik- och serviceförvaltning, vilka ansvarar för stadens fastigheter.

Att baren nu är bortforslad kände förvaltningschefen inte till bara för någon dag sedan. Något krav på att arrendatorn ska återställa bardisken den dag de säger upp sitt hyreskontrakt har Thomas Lehrecke inte. Inte heller tar kommunens företrädare någon större notis om att fasta inventarier som betalts med skattemedel försvinner.
Nuvarande hyresgäst är inte ålagd att återställa lokalen i något ursprungligt skick. Ett sådant krav skulle förefalla orimligt utifrån den totala förändringen mellan tidigare och nuvarande användning av lokalen och någon anledning att ställa ett sådant krav har inte funnits hos oss.


Två ståtliga galjonsfigurer fanns i baren.


Thomas  Jacobsen, ansvarar för renoveringen av den före detta restaurangen. Var bardisken tagit vägen vet han inte.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser