Annons

Nya cykelpumpar på stan

Som ett led i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet har stadsmiljöavdelning köpt in tre stycken cykelpumpar. Dessa är placerade i anslutning till cykelbarometrarna vid Kasernplan och tågstationen. Den tredje cykelpumpen är placerad vid Turistbyrån på Skeppsbron. – Vi vill motivera och göra det enkelt för de som väljer att färdas med cykel i Landskrona, säger Birthe Bunke. – Det är också viktigt att vi hela tiden arbetar med cykelfrågor och att det arbetas in tidigt i detaljplanearbetet, fortsätter hon. Cykelfrämjandet genomförde 2013 en studie om hur mycket cyklingen varierar i regioner och kommuner i Sverige. I kommuner med över 40 000 invånare blev Landskrona utsedd till den stad i Sverige som väljer att cykla mest när det gäller korta resor. – Dagens trafik står inför stora utmaningar. Våra resmönster förändras, möjligheten till bättre energieffektivitet ökar. För att Landskrona stad ska ligga i framkant krävs ett fortsatt kontinuerligt arbete mot ett mer hållbart trafiksystem. Gång, cykel och kollektivtrafik ska utgöra grunden i kommunens transportsystem. Dessa är viktiga faktorer för att nå en god tillgänglighet på ett yt-, energieffektivt och mindre miljöbelastande sätt, säger Bo Lundgren (FP), ordförande i teknik- och servicenämnden.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser