Annons

Landskrona klättrar bland landets miljökommuner

Landskrona kommun klättar från plats 169 till 128 när tidningen Miljöaktuellt för sjätte året jämför kommunernas miljöarbete. Sveriges bästa miljökommun 2014 är Malmö, tätt följd av Eskilstuna och Örebro. Granskningen visar på en starkt positiv trend. Kommunerna driver det svenska miljöarbetet framåt, med klimatmål som är mer ambitiösa än de nationella, tydliga hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar och en samhällsplanering som tar hänsyn till ekosystemtjänster.
Vi gratulerar Landskrona kommun som klättrar från plats 169 i fjolårets rankning till plats 128 i år. Syftet med vår utmärkelse är dels att lyfta fram kommuner som är föredömen, dels att vara en blåslampa som bidrar till att höja den generella nivån på kommunernas miljöarbete, säger Mikael Salo, chefredaktör på tidningen Miljöaktuellt.

Miljöaktuellts rankning baseras på en egen kommunenkät som kompletteras av uppgifter från Håll Sverige Rent om andel Grön flagg-certifierade för- och grundskolor, data från Sveriges kommuner och landsting, Vattenmyndigheterna och Boverkets miljömålsenkät samt värden för vissa nyckeltal från ”Kolada-databasen” (Kommun- och landstingsdatabasen). Nytt för årets ranking är att den inkluderar värden från Avfall Sveriges miljöindex och ett nytt nyckeltal från Kolada-databasen.

Annons
 

Årets granskning visar att kommunerna driver det svenska miljöarbetet framåt. Sveriges nationella klimatmål är en fyrtioprocentig minskning av växthusgaserna till 2020. Men två av tre kommuner ställer tuffare klimatkrav än regeringen. Tuffaste kommunen är Botkyrka, som ska vara klimatneutral 2040. Täby, Gävle, Nynäshamn, Tidaholm, Lidköping och Hedemora har antagit mål om att bli klimatneutrala senast 2050. Ett flertal kommuner inriktar sig på att helt fasa ut fossila bränslen.

Ekosystemtjänster är naturens gratistjänster som vi människor drar nytta av, direkt eller indirekt, exempelvis pollinering av grödor och översvämnings- eller bullerskydd i form av olika grönområden.  Miljöminister Lena Ek vill att ekosystemtjänster ska bli en del av samhällsplaneringen; Miljöaktuellts granskning visar att varannan kommun redan tar hänsyn till ekosystemtjänster i sin planering.

Allt är inte lika positivt i Miljöaktuellts granskning. Exempelvis accelererar kommunernas exploatering av tätortsnära grönområden, som nu gått om jordbruksmark som den mest exploaterade marktypen.

– Kommunerna fortsätter att nagga i kanten på mark som borde sparas till kommande generationer. Fjorton kommuner har gett sig på skyddsvärd natur, vilket är en oacceptabelt hög siffra. Det finns med andra ord fortfarande en stor förbättringspotential även om miljöarbetet går framåt, säger Mikael Salo.

Sveriges bästa miljökommun Malmö fick 46,50 poäng i undersökningen, av sammanlagt 63 möjliga. Landskrona kommun fick 26 poäng, vilket räckte till plats 128.

Hela kommunrankningen och enskilda kommuners svar och poäng hittar du på www.kommunranking.se

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser