Annons

FP presenterar program mot narkotika

Idag presenterar Folkpartiet ett narkotikapolitiskt program med sju punkter. Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, Torkild Strandberg arbetar mer aktivt än någonsin för att få bukt med just narkotikaproblemet. Han är bland annat mycket kritisk till de funderingar som finns i Köpenhamn på att i viss mån legalisera cannabis. Närheten till Köpenhamn är, enligt honom, ett stort problem sett ur narkotikasynpunkt.
– Det är lätt att få tag på droger i Landskrona, särskilt för unga. Under flera år har man med stor oro kunnat se en attitydförändring bland unga till användning av narkotika. Upprepade undersökningar visar att fler har provat droger, att tillgängligheten ökat och att priserna gått ner. Den senaste statistiken visar att 15,4 procent av pojkarna i årskurs 9 i Landskrona har provat droger vid något tillfälle. Det är en siffra som är mer än dubbelt så hög som för riket, säger Torkild Strandberg om situationen i Landskrona.

– Sommaren, som vi nu går in i, är en period när unga människor ofta kommer i sin första kontakt med narkotikan. Under sommaren minskar vuxenvärldens kontroll och kontakt med barnen. Här är föräldraansvaret avgörande. Kampen mot drogerna förs alltså för närvarande i uppförsbacke. Detta måste innebära att kampen mot narkotika intensifieras och ges hög prioritet, säger Torkild Strandberg.

Annons
 

Det narkotikapolitiska programmet har 7 huvudpunkter;

1. Möt ungas fördomar om droger
2. Våga vara förälder
3. Införa frivilliga slumpmässiga drogtester i skolan
4. Koppla drogtester i skolan till antidrogkontrakt
5. Bättre samverkan mellan polis, socialtjänst och skola
6. Insatser de första åren på krogen
7. Cityidrott för alla

– Vi menar att man med stor bredd måste angripa detta problem. Alltifrån att införa drogtester i våra skolor, betona föräldraansvaret genom att införa antidrogkontrakt mellan skola, föräldrar och elever till att betona och förstärka föreningslivets betydelse, säger Torkild Strandberg och avslutar.
– Jag är övertygad om att matchen mot drogerna och alla dess negativa konsekvenser går att vinna, men då måste arbetet vara både prioriterat och fokuserat.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser