Annons

terremiss för utvecklingsbolag

Bildandet av ett utvecklingsbolag i Landskrona stad var strax innan lunch uppe på fullmäktiges dagordning. Socialdemokraterna som i kommunstyrelsen yrkat avslag till förslaget gjorde detsamma även idag. Sverigedemokraterna yrkade på återremiss, men samtidigt medgav Carina Herrstedt att partiet i grunden var positiv till tankarna om ett utvecklingsbolag men ville veta varför det skulle avsättas just 10 miljoner kronor åt bolaget. – En näringslivschef bör vara på plats innan bolaget bildas, menade hon och ansåg vidare att gränsdragningen mellan olika kommunala bolag borde tydliggöras samtidigt som en översyn görs om något bolag möjligen kunde avvecklas. Efter en kort ajournering återkom kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) och ansåg det rimligt att Carina Herrstedt skulle få svar på sina frågor och yrkade därmed även han på återremiss. I ärendet äntrade även Jonas Esbjörnsson (S), Lars Wallsten (S), Alinda Zimmander (S) Marko Huttunen (C) och Henning Süssner Rubin (V) talarstolen. Samtliga kritiska till bolagsbildandet, övervägande med motiveringen att detta görs för att minska insynen för media och allmänhet. Bolaget föreslås få ett omedelbart uppdrag att marknadsföra utbyggnadsprojekten i Norra Borstahusen och att tillvarata de synergieffekter som kan skapas när det gäller näringslivsetableringar. – Varför är detta nödvändigt?, undrade Jonas Esbjörnsson och menade att man i fullmäktige fått höra om hur det varje vecka hör av sig personer som vill bosätta sig på platsen. Efter en paus för lunch var ledamöterna åter på plats och ett enhälligt möte röstade för återremiss.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser