Annons

Från gymnastiksal till fotoutställning

Så sakta förvandlas den fina gymnastikhallen i Tyghuset till en praktisk lokal för Landskrona Fotos första sommarutställning om internationell fotografi –  Focus: Turkey, från det Ottomanska imperiet till Istanbul Modern.

Förspelet till utställningen har dock varit infekterat. GF Idrotts gymnastiksektion som har sin verksamhet i lokalerna har känt sig utkörd. Föreningens ordförande Amin Malalla har i en skrivelse till kulturnämnden efterlyst vilka argument som legat till grund för beslutet att flytta på barn- och ungdomsverksamhet till förmån för en fotoutställning. Ordföranden visar också oro för att utställningsverksamheten under sommarmånaderna ska permanentas i Exercishallen.
– Vi har haft möte med föreningens ordförande och kassör vid ett par tillfällen under våren och då varit överens om upplägget, säger Göran Nyström chef för fritids- och kulturförvaltningen och menar att det inte går att avgöra vad som är viktigast mellan olika kommunala behov.

Annons
 

I en tjänsteskrivelse förklarar han.
” Vissa prioriteringar är självklara. Liv och hälsa är viktigare än det mesta, åtminstone i akuta lägen. Men att säga att skola är viktigare än vård och omsorg, att socialtjänst är viktigare än miljö och hälsa eller att fritid viktigare än kultur kan inte göras. Man kan heller inte säga att en åldersgrupp är viktigare än en annan. Den internationella fotoutställningen är en del i stadens kulturutveckling och varumärkesbyggande. I det här fallet har förvaltningen gjort den bedömningen att en flyttning av GF Idrotts verksamhet under sommaren till andra lokaler är en rimlig åtgärd för att möjliggöra en satsning för en kulturverksamhet som stimulerar besöksnäringen och stärker kommunens varumärke.”

Göran Nyström menar också att det idag inte går att svara på om det årligen är tänkt att en sommarutställning kommer att ta gymnastikhallen i anspråk.
– Den frågan är för tidigt att besvara. Årets utställning måste utvärderas. Blir det en fortsättning blir det ett ställningstagande om var detta kan låta sig göras.

Landskrona Direkt tittade in i den tjusiga hallen för att skåda hur omvandlingen från gymnastikhall till utställningslokal fortskred och kan notera att debututställningen kommer att få 600 kvadratmeter yta med ett ljus som gjort för fotografi.

Museets fotograf Janne Jönsson bär ansvar för hängning av fotografierna som presenterar Turkisk fotografi från 1800-talets Istanbulbaserade svenske fotograf Guillame Berggren till dagens aktiva fotografer presenterade av Istanbul Museum of Modern Art.
–  Här i mitten kommer Magnum-fotografen Ara Gülers bilder att hänga, säger Janne Jönsson allt medan han ställer ut de inrammade fotografierna på de platser där de är tänkta att hänga.
– Sen får man alltid köra ett par korrigeringar, säger han.
Den idag 86-årige Ara Güler har tidigare aviserat att han vill komma till Landskrona.
– Tyvärr sätter hälsan stopp för det, säger Janne Jönsson.

Totalt kommer 19 fotografer att visas i utställningen. Utställningen visas 26/6-26/8 och har blivit möjlig genom samarbete och stöd –från Ara Güler Foundation, Istanbul Museum of Modern Art, Lütfi Özkök, Svenska generalkonsulatet i Istanbul, Konstnärsnämnden, Region Skåne, Parajett AB, Andvord  Grafiska A/S, GUN gallery, Tyska Arkeologiska Institutet i Istanbul,  Sara och Göran Lind, Cosar Kulaksiz, Olgun Arun och AB Landskronahem.


Ett fik och en bokhandel ska också inrymmas i den tillfälliga utställningslokalen.


Janne Jönsson placerar ut Ara Gülers bilder.


Janne Jönsson har ett styvt jobb med att hänga de 19 fotografernas verk.

Läs mer:
Istanbuls öga till Landskrona
– när stan sätter fokus på turkiskt fotografi

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser