Annons

(S)atsning på idrottslivet

En omfattande upprustning och ombyggnad av idrottsplatsen, bättre och tätare dialog med idrottsföreningarna och inrättandet av ny fritidsförvaltning i Landskrona kommun är några av de förslag som Socialdemokraterna i Landskrona lyfter fram inför höstens stundande val.
– Landskrona är historiskt sett en idrottsstad med aktivt föreningsliv och omfattande idrottsturism. Vår ambition är att Landskrona återigen blir en av Sveriges bästa idrottsstäder, säger Simon Andrijevski (S), vice ordförande i fritidsnämnden.
– Då kommer det krävas tydliga satsningar på idrotten och föreningslivet. Därför vill vi tillsammans med de föreningar som verkar i och runt idrottsplatsen utreda möjligheterna till en rejäl upprustning och tillbyggnad av idrottsplatsområdet, säger Simon Andrijevski.

Socialdemokraterna vill se en rejäl satsning där fotbollsarenan rustas upp med nya omklädningsrum och läktare, badet renoveras och eventuellt byggas ut, en ny inomhushall tillkommer.
– Det finns anledning att ta ett rejält grepp om hela området. En ny ishall skulle mycket väl kunna byggas intill fotbollsarenan. Då kan vi hitta synergieffekter med omklädningsrum och andra faciliteter samtidigt som vi frigör nuvarande ishall för till exempel inomhusfotboll, säger Niklas Karlsson (S), kommunalråd.

Annons
 

 – Vi behöver också göra en översyn av behoven av arenor, planer och anläggningar på både kortare och längre sikt i kommunen som helhet. Det kan röra sig om allt från enklare boulebanor till befintliga idrottsplatser, inflikar Simon Andrijevski.

Idrottsstaden Landskrona var på gång att bli ett begrepp. Hit kom föreningar från hela Sverige för att både träna och tävla.
– Vår stora tillgång till fotbollsplaner och anläggningar, och inte minst den goda och professionella servicen kommunens fritidsförvaltning stod för, var viktiga delar som gjorde Landskrona känt som idrottsstaden, berättar Niklas Karlsson som i framtiden vill se ett tätare samarbete mellan kommun och föreningsliv.
– Samverkan berör i högsta grad föreningslivet. LISA, som är ett intresseorgan för idrottsrörelsen i Landskrona, måste bli en självklar samarbetspartner till fritidsnämnden, säger han.

En viktig idrottspolitisk markering för socialdemokraterna är den så kallade nolltaxan. Fri tillgång till kommunens idrottsanläggningar för stadens klubbar och föreningar innebär att medlemsavgifter för framförallt barn och ungdomar kan hållas nere. Ett särskilda verksamhetsbidrag för de föreningar som äger sina egna anläggningar vill man utreda.
– Ytterligare ett område där vi ser en  naturlig samverkan är kring driften av anläggningarna i Landskrona, säger Simon Andrijevski.

Vid ett socialdemokratiskt maktövertagande i kommunen kan man säkerligen räkna med en del förändringar i stadshuset. En av dessa blir att splittra upp fritid- och kulturförvaltningen.

– För att verkligen få fokus på idrottsfrågorna och kunna återta Landskronas tidigare tätposition måste vi återskapa en egen förvaltningsorganisation under fritidsnämnden, avslutar Niklas Karlsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser