Annons

Splittrade klasser och brist på dialog upprör

Imorgon går kommunens grundskoleelever på ett välbehövligt sommarlov som varar till den 20 augusti. Glädjen är stor hos de flesta men det finns de elever som inte ser med ohöljd glädje fram emot terminsstarten. På Västervångskolan har man tagit beslut om att splittra klasserna som under våren gått i årskurs 3 och 6 för att skapa nya klasser till höstterminen. Detta utan att varken föräldrar eller elever fått komma till tals, något som har upprört känslor. Den 31 mars fick föräldrarna till elever i årskurs 3 och 6 på Västervångskolan ett brev med information om att klasserna skulle splittras inför kommande hösttermin. ”Bakgrunden är att vi ser en konkurrens mellan våra klasser inom samma årskurs. Det finns ett ”vi- och dom-perspektiv”, som inte gynnar samarbete. Denna konkurrens har funnits länge.”, skriver Helena Abrahamsson, rektor åk 1-6 på Västervångskolan bland annat. Brevet avslutas med meningen ”Ni är välkomna att höra av er till mig om ni har frågor eller synpunkter.” och detta var något som föräldrarna i en av klasserna tog på allvar. En protestlista med i stort sätt samtliga föräldrars underskrifter lämnades in till skolledningen. Med listan ville man få till ett föräldramöte för att diskutera splittringen. Något sådant har dock inte hållits. – Under alla de utvecklingssamtal vi haft tidigare så har vi aldrig hört talas om att det skulle finnas några sådana problem. Och något föräldramöte har de inte heller kallat till. Därför ställde jag några frågor till rektorn men några ordentliga svar har jag inte fått, säger en förälder vars barn går i en av de berörda klasserna. Målsmannen nöjde sig dock inte med detta utan kontaktade även Christian Olsson, verksamhetschef för grundskolan på kommunens utbildningsförvaltning men inte heller från honom har ordentliga svar kommit enligt föräldern. Följden är att ärendet resulterat i en anmälan till skolinspektionen. – De talar om att omorganisationen skulle bygga på en evidensbaserad forskning och då undrar jag vilken forskning som de grundar detta på. På den direkta frågan svarade Helena Abrahamsson att det inte finns någon forskning som talar för att hålla ihop skolklasser heller. På frågan om var dokumentationen över processen bakom beslutet finns har jag inte fått svar på över huvud taget, säger föräldern. – I skolans styrdokument står även ordet medinflytande och det kan man fråga sig hur ledningen på skolan tolkar detta ord. Vi har inte hört ett ord om problemen förrän vi fick brevet i vår hand. Vi har alltså inte själv kunnat försöka få rätsida på vad som eventuellt skulle vara fel. Landskrona Direkt kontaktade rektor Helena Abrahamsson som förklarar att omorganisationen inte bygger på några forskningsresultat . – Nej, det är vi i skolledningen som tillsammans med lärare hittat denna lösningen. Vi har helt enkelt sett att det finns behov för en omgruppering. Allt för att cementerade grupperingar ska lösas upp. Detta är något som vi gör för att få eleverna till att trivas bättre och för att de ska lyckas bättre i sin skolgång, säger hon. Några signaler om att det skulle vara några problem med ”vi- och dom-perspektiv” har dock varken kommit från elever eller föräldrar. – Nej, det stämmer. Det är vi i ledningen som tillsammans med lärare sett detta och därför gör vi om klasserna inför nästa termin. Det samma gäller de som börjar i sjunde klass. Allting om hur vi ska gå tillväga är nedtecknat i en riskanalys som vi sammanställde i mars i år. Att splittra klasser är dock inte något nytt tankesätt enligt rektorn. – Vi har diskuterat detta under 2-3 års tid. Frågan var bara när vi skulle genomföra omorganisationen. I år passade bäst eftersom samtliga berörda klasser kommer att få nya lärare. De får alltså börja om från noll och därmed hoppas vi att eleverna ska få en nystart. Meningen är att skolan i framtiden ska göra samma typ av omgrupperingar varje år. – Det betyder att de som börjar i trean och sexan till hösten kommer att få information om detta. Det kommer vi att ta upp på föräldramöten till hösten, avslutar Helena Abrahamsson. Skolinspektionen ger rektorn rätt Under tisdagsförmiddagen tog Landskrona Direkt del av skolinspektionens beslut och de ställer sig bakom skolans agerande till hundra procent. Beslutet lyder: ”Landskrona kommun har följt bestämmelserna om indelning av elever i klasser och samarbete och information mellan skola och hem och därför avslutas ärendet.” I motiveringen till beslutet står bland annat att ”rektorn handlat inom ramen för dennes beslutanderätt enligt skollagen”

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser