Annons

Landskrona representerat på FN-konferens

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor och de har just nu sin arbetskonferens i Genève, Schweiz. På plats under de tre veckorna är Jonas Karlsson från Landskrona, engagerad i fackföreningsrörelsen. – Vi är 33 stycken, från hela Norden. Jag representerar Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Det är första gången jag är med så det ska bli mycket intressant, säger Jonas Karlsson och försöker sig på en förklaring om vad ILO är. – ILO:s främsta uppgift är att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt att värna om föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt, säger han och fortsätter. – Det som gör ILO unikt är att här finns representanter från såväl regeringar som arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och att alla tre parter har oberoende status med full rösträtt. Det råder delade meningar inom ILO. Ofta är skillnaden stor mellan olika länder och hur de ser på ekonomi och arbete. – ”This is the new normal” sa arbetsgivarnas talesperson här angående strejkrätten, i samband med att man säger att det inte är självklart att den ingår i konvention 87, rätten att organisera sig. – Detta är ett utfall som ger ringar på vattnet, inte bara i de länder där fackföreningar är utsatta och till och med straffade utan även i länder som Sverige där etablerade relationer mellan fackföreningar och arbetsgivare varit normgivande. Detta kan underminera hela fundamentet som ILO står för, säger Jonas Karlsson. – Nästa attack som arbetsgivarna kommer med är det faktum att minimilöner drivs i många länder då det är ett av verktygen för att nå en formell ekonomi, det vill säga en laglig skattepliktig lön. Detta verktyg används effektivt av länder som redan har formell ekonomi, fast då som lönedumpning. Arbetarsidan driver frågan om att lönen ska vara på ett överlevnadsminimum och detta gäller i allra högsta grad för alla länder. Många får inte det att gå ihop ens i Sverige. Sammanlagt ska Jonas Karlsson vara i Schweiz under tre veckor och hans förhoppning är att han lär sig mycket nytt. – Förhoppningsvis tar jag med mig massor med ny kunskap om hur fackliga frågor blir bemötta och behandlade i övriga världen. Jag vill också fundera över hur vi kan jobba hemma för att förbättra för andra. Vi vill kunna bidra till att det blir bättre arbetsvillkor genom att sätta press på multiföretag inom EU.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser