Annons

Länsstyrelsen avslog överklagan om Norra Borstahusen 1:1

Ett flertal privatpersoner överklagande beslutet om att anta detaljplanen för Norra Borstahusen 1:1, det vill säga den plats där Borstahusens camping håller till idag samt ytterligare lite mark. Länsstyrelsen anser dock att ”den antagna planen anses uppfylla kraven på tillräckligt beaktande av allmänna och enskilda intressen” och har därför avslagit överklagandet. Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Här kan du ta del av beslutet (PDF)

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser