Annons

Treklövern vill bilda nytt utvecklingsbolag för 10 miljoner

I ett pressmeddelande skriver stadens styrande treklöver (FP, M och MP) att de vill inrätta ett utvecklingsbolag för att få fart på investeringar i näringsliv, handel, service och boende till staden. Kostnad: 10 miljoner kronor. Ärendet tas upp i nästa kommunstyrelsemöte för att sedan beredas i kommunfullmäktige. Från oppositionen ställer man sig dock mycket tveksam. – Jag fick ärendet i min hand i fredags, helgen innan det skulle behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. I långsiktiga och strategiskt viktiga frågor för Landskrona kommun bör man försöka hitta breda uppgörelser. Men då krävs det samtal och diskussioner under betydligt längre tid än tre dagar. Den uppfattningen delar inte Folkpartiet och Torkild Strandberg. Det är inte bra för Landskrona, säger kommunalråd Niklas Karlsson (S). – Förslaget handlar till största del om att marknadsföra och förverkliga planerna på att bebygga campingen och Lill-Olas. Att avsätta ytterligare 10 miljoner kronor av våra gemensamma skattemedel i ett nytt aktiebolag för att förverkliga detta prestigeprojekt är mycket tveksamt. I kommunen finns idag bland annat ett stadsutvecklingsbolag, en näringslivs- och destinationsavdelning på Stadsledningskontoret samt Linc, vilka har som övergripande mål att verka för tillväxt i Landskrona genom skapandet av nya arbetstillfällen. Dessutom ska det anställas en kommunal näringslivschef. Allt detta till trots anser Torkild Strandberg att det finns ett behov för ett utvecklingsbolag. – Stadutvecklingsbolaget, med långtgående samverkan med de privata fastighetsbolagen och under professionell ledning, har på kort tid levererat goda resultat. Detta ger mersmak och har givit riktlinjerna för organisationsform och tydlig resultatorientering, säger Torkild Strandberg. – Fokusering och tydlighet är vad vi eftersträvar. Allt för att etableringar av företag ska kunna genomföras. Fokus kommer inledningsvis att ligga på att marknadsföra Norra Borstahusen. I dokumentet som beskriver bildandet av utvecklingsbolaget står följande att läsa. ” Initialt bör verkställande direktör utses. Verksamhetens utveckling och behov får därefter styra vidare organisationsutbyggnad. Bolaget ges ett omedelbart uppdrag att marknadsföra utbyggnadsprojekten i Norra Borstahusen och finna synergier i anslutning till detta projekt. Därför ska den finansiering som beskrivs i punkten 3.4 även omfatta projekten i Norra Borstahusen.” Och under punkt 3,4 står att utvecklingsbolaget ska ges ett eget kapital på tio miljoner kronor varav två miljoner ska vara aktiekapital. Det framgår även att utvecklingsbolaget kommer att tjäna ”egna” pengar. ” När bolaget arbetar med markområden som Landskrona stad äger skall en provision om 5 % av köpeskillingen, eller motsvarande vid arrendering/uthyrning, utgå till bolaget. Detta ger motivation och incitament till resultatorientering.” Nästa kommunstyrelsemöte hålls den 28 maj.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser