Annons

Klartecken för påfyllning av stränderna

Stränderna i Landskrona kan nu åter fyllas på med mer sand sedan rapporten från den miljötekniska markundersökningen av sandtäkten i Lundåkra blivit klar.

Redan för några veckor sedan fick fritids- och kulturförvaltningen ett muntligt besked av ÅF Infrastructure AB att alla värden för kvicksilver och andra tungmetaller, låg mycket under angivna gränsvärden. Och i förra veckan, efter en lång väntan, anlände den dokumenterade rapporten för den miljötekniska undersökningen av sandtäkten i Lundåkra. Rapporten bekräftade det muntliga besked som tidigare lämnats.

Annons
 

Fritids- och kulturförvaltningen och miljöförvaltningen har därefter gjort följande överenskommelse för 2014:  

  • Sandtäkten i Lundåkra får användas för att fylla på sandstränderna som tidigare. Max 1 000 ton per strand utan särskilt tillstånd från miljöförvaltningen.
  • Rensad tång får återfyllas i sandtäkten som ska varvas i lager med befintlig sand upp till marknivå. Topplagret av sand ska vara minst 40 centimeter.  
  • Under 2014 ska fritids- och kulturförvaltningen utreda hur tångavfallet ska hanteras från 2015, då den inte får återfyllas i sandtäkten.

– Från igår pågår arbetet för fullt med att återställa stränderna enligt överenskommelsen, säger Tom Sörensson, verksamhetsutvecklare på fritid och kultur. Vår bedömning är att stränderna bör vara färdigställda den 5 juni. Däremot kommer inte Lill-Olas badstrand att bli helt återställd förrän nästa år eftersom tillståndet är begränsat till 1 000 ton, medan behovet är nästan det dubbla, avslutar Tom Sörensson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser