Annons

Strulet runt Rådhustorget

Turerna kring Rådhustorgets inramning har varit många. Mycket är klart men en hel del återstår. Upprördheten från ett flertal näringsidkare runt torget är lika stor som förtroendet för Teknik- och serviceförvaltningen är låg. Ett par av idkarna har hört av sig till Landskrona Direkt vilket fick oss att mejla ett antal frågor till Peter Siilak som är den ansvarige chefen för projektet. Han vill dock inte ta på sig hela skulden för turbulensen utan lägger en del av ansvaret på stadsbyggnadsförvaltningen samt en del av näringsidkarna.

Klagomålen har rört allt från underlaget, det vill säga graniten som sägs ”suga åt sig allt som spills”, till orättvisor i storlek på uteserveringarna samt på själva inhängnaden. Det finns de som tycker att enhetligheten skapat ett opersonligt torg och att detta ”var snyggare på ritningarna än i verkligheten.”

Annons
 

Enligt bestämmelserna ska man ha bygglov för vindskydden på Rådhustorget om de överstigen 0,9 meter. De som nu är där är 1,1 meter. Finns det bygglov för dessa?
– Nej, Eftersom dessa ej var av fast karaktär och att den nya bygglovspliktiga höjden kommer att vara 1.20 i framtiden ansåg stadsbyggnad att det inte behövdes för dessa.

Enligt offerten skulle vindskydden vara av ” Naturanodiserat aluminium pulverlackerat i RAL 9005 (jet black). De som nu har monterats är dock inte svarta. Hur kan det komma sig?
– Det förekom två färger i den tidiga diskussionen, natur eller svart. Natur valdes med tanke på att svart hade blivit för dominerande på torget. Natureloxerat tenderar att inte bli så dominant. Husens karaktär samt möbleringen blir mer framträdande. BESLUTET OM FÄRGSÄTTNING HAR TAGITS I SAMFÖRSTÅND MED STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN.

Eftersom det är kommunens mark och det är kommunens vindskydd, står ni för eventuella kostnader vid reparationer?
–  JA.

Samtliga krogar har till dags datum fått uppsatt vindskydd förutom Speakers Corner.

Vad händer där nu?
– De har sökt bygglov för markisen hos stadsbyggnad. Vi gjorde klart med markupplåtelse och utbredningen av serveringarna. Detta är godkänt från vår sida och polisen. Sedan vill inte SPEAKERS CORNER vara med på den gemensamma UPPHANDLINGEN UTAN där står KOMMUNEN utlämnade. Detta var EN NY FÖRUTSÄTTNING som vi inte hade beredskap för eller räknade med.

Hur kan det komma sig att de ska ha andra vindskydd? Skulle inte allt vara enhetligt?
– Jo, De har själva sökt bygglov för markisen och dess utformning och fått detta på stadsbyggnad. Inget som vi kan påverka. SJÄLVA VINDSKYDDET SKA VARA GEMENSAMT.

Någon påstod att krögarna inte skulle få ha parasoller på uteserveringarna. Stämmer detta?
– Helt fel.

Vid en pressvisning i samband med att arbetet runt Rådhustorget påbörjats sades att cykelställen skulle flyttas, träden klippas upp och gräsmattorna skulle tas bort, allt i ett led att öppna upp och göra platsen mer tillgänglig. Gräset är borta men trasiga cykelställ finns kvar.

Var kommer cykelställen att placeras?
– Ställen placeras ungefär i samma läge som dagens samt utanför Handelsbanken och bokhandeln.

Är det meningen att där ska vara en kantsten under träden som omringar Rådhustorget?
– Ja.

Plötsligt en dag fanns det vindskydd utanför Guldfynd. Dessa är nu borttagna igen. Vad hände där?
– Ett missförstånd emellan entreprenören och oss. Räcken skall bara vara utanför krogarna.

Det var även upprörda känslor utanför skomakaren vid gallerian. Vad berodde detta på?
– Ett försök till diskussion att nyttja ytan utanför skomakeriet till serveringsyta efter stängningstid föll helt. Han tror fortfarande att han har rätt till denna ytan, vilket är helt fel. Vi hade aldrig för avsikt att nyttja denna under hans öppettider.

Varför har man satt plattor utanför bokhandeln?
– Plattor är satta runt hela torget oavsett vilken verksamhet som pågår.

Varför har man inte satt plattor utanför Handelsbanken?
– Handelsbanken har den gamla typen av klinkers som vi inte vill ta bort. Däremot kommer vi att komplettera och räta upp kanten så att den linjerar med uteserveringarna. Detta när arbetet på tvärgatan är färdigt. Blir nog någon gång efter sommaren.

Tänker ni sätta upp reklampelaren som stod utanför bokhandeln igen?
– Inte samma. Tittar på en ny typ som kan passa in i den nya miljön som går att hålla ren.

När räknar ni med att allt på och runt Rådhustorget ska vara helt klart?
– Det fattas menyskåp. Cykelställ är beställda. Annars är våra åtagande klara.

Budgeten var 1,8 miljoner kronor. Höll den? Om inte, vad har dragit iväg?
– Vi har inte erhållit slutfakturorna ännu. Ber att få återkomma.

Är du nöjd med hur det blev?
– Inte helt efter alla turer som blev.

Hur är stämningen mellan er och näringsidkarna runt Rådhustorget?
På denna frågan svarar inte Peter Siilak men hans chef Thomas Lehrecke säger,
– Min uppfattning är att stämningen är bra! Det har varit några diskussioner under resan men de ska vara utredda nu.

Vad är nästa etapp?
– Vi kommer att titta på de anslutande gatorna Östergatan / Nygatan, skriver Peter Siilak.

Lärdomen i sådana här projekt, såsom i alla projekt med många inblandade, är att vara öppen, ärlig och transparent. Information och tydlighet kan inte nog poängteras. Det här är en satsning som staden gör för att försköna gaturummet tillsammans med näringsidkarna. Staden satsar stora pengar här, avslutar förvaltningschef Thomas Lehrecke.


Guldfynd fick rent av en uteserveringsyta. Något som nu tagits bort.


Speakers Corner har i dagarna fått uppe en stor markis men än så länge är det kommunens kravallstaket som utgör inramning.


Gräsmattorna har tagits bort och istället har det stenlagts under träden. Någon kantsänkning för att underlätta framkomligheten har dock inte skett. Även cykelställen kommer att få vara kvar, trots att motsatsen sagts vid tidigare presentationer.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser