Annons

Skolval till EU

För Ali Fatula är det en självklarhet att rösta i EU-valet. – Absolut, röstar man inte så överlämnar man åt andra att styra, förklarade han i samband med skolvalet på Allvar Gullstrandgymnasiet. Statsvetaren Anders Persson från Lunds universitet har arbetet med att integrera EU-tanken i klasserna. – Intresset för EU-valet varierar, i samhällsklasserna är intresset stort för att sedan sjunka i de mer praktiska utbildningarna, förklarade han medan samhällseleverna Gustav Hemström och Kalle Andersson fungerade som valförrättare. – EU-frågorna är intressanta, men intresset bland eleverna är inte så jättehögt, poängterade Gustav Hemström och Kalle Andersson nickade instämmande. – För något år sedan var vi några elever från den samhällsvetenskaplig linjen som besökte parlamentet i Strasbourg och det var spännande, berättade Kalle som själv gästat Italien som led i ett EU-projekt. – Att bo hos en italiensk familj var både lärorikt och intressant, deras livsstil skiljer sig avsevärt från vår, påpekade han och lyfte fram boendet och matvanorna som några exemepel. – Standarden i bostaden var inte som hos oss och det var inte så noga med matvanorna, middagen kunde ofta ätas väldigt sent på kvällen. Just skillnaden i livsstil mellan EU:s alla länder ser de båda eleverna som ett problem med EU. – I vissa länder är det en typ av problem som dominerar, i andra kan det handla om något helt annat. En fråga som dock återkommer handlar om ländernas ekonomi och de problem som exempelvis Grekland och Spanien brottas med. – När vi besökte Strasbourg var krisen i Grekland aktuell och de grekerna vi träffade tyckte att landet fick ta mycket stryk för vad politikerna hade orsakat och därför är det viktigt att länderna tar ekonomiskt ansvar så att medborgarna inte råkar lilla ut, poängterade Gustav och Kalle innan det var dagas att pricka av nästa grupp röstande i EU-skolvalet på Allvar Gullstrandgymnasiet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser