Annons

Fastighetsägare i Granet motsätter sig kolonier

Tre av de kolonistugor som ställdes ut på c/o Kolonin vid Citadellet under jubileumsåret var tänkta att flyttas till det intilliggande koloniområdet, närmare bestämt i den Ekelundska trägården som ligger rakt över vallgraven till den Ekelundska villan i Granet.

Meningen var att ett bygglov skulle klubbas genom då stadsbyggnadsnämnden hade möte i förra veckan men istället för att bevilja bygglovet så återremitterades ärendet.
– Politikerna beslutade att återremittera ärendet till stadsbyggnadsförvaltningen för att tillsammans med Statens fastighetsverk hitta en lämpligare placering av de tre stugorna. De vill även att frågeställningarna kring stugorna utreds, vem som är ägare till stugorna, skötsel av stugorna samt vem som ska bära kostnaderna, säger Malou Lind, bygglovshandläggare på kommunens stadsarkitektavdelning.

Annons
 

Såväl Riksantikvarieämbetet som Länsstyrelsen hade gett klartecken till uppförandet men de som idag bor i den Ekelundska villan har motsatt sig.

I avvaktan på en ny utredning kan man undra vad som ska ske med den lilla kolonin som är placerad strax intill brofästet vid jubileumsbron. Här får kommunen och Statens fastighetsverk snacka sig samman samt se till att plasen på motsatta sida där det också fanns en utställningskoloni återställs.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser