Annons

Skolinspektionen risar

Skolinspektionen ger efter tillsyn av fritidshemmen i Landskrona både ris och ros. I det stora hela är Skolinspektionen nöjda efter sin tillsyn, men har ett par påpekande om förbättring.

I sin helhetsbedömning skriver Skolinspektionen att Landskrona erbjuder en verksamhet som i huvudsak genomförs i enlighet med författningarna. De skriver att verksamheten bjuder på ett varierat pedagogiskt innehåll och anpassar den efter elevernas olika förutsättningar och behov.  Fritidshemmen erbjuder planerad verksamhet, möjligheter till lek och skapande aktiviteter där eleverna ges goda möjligheter att påverka innehållet. Några av fritidshemmen har ett väl utvecklat samarbete med föreningslivet så att eleverna ges tillfälle till idrottsaktiviteter.

Annons
 

Skolinspektionen ger två föreläggande i sin rapport. Det är att det i planerna mot kränkande behandling bör framgå vad som gäller för de specifika förutsättningar som råder på fritidshemmet och vilka åtgärder som ska vidtas i just den verksamheten. Vidare gör de även bedömningen att inte alla rektorer tar sitt ansvar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete.
– I vår kvalitetsundersökning framgår att nästen sju av tio elever är nöjda eller mycket nöjda med stadens fritidshemsverksamhet men självklart kan den bli ännu bättre. Det är bra att Skolinspektionen pekar på två områden där vi kan förbättra oss, ett arbete vi omedelbart tar tag i, säger Kjell Thoresson, tf förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Skolinspektionen har gett utbildningsförvaltningen fram till den 29 oktober att säkerställa att det finns en plan mot kränkande behandling på varje fritidshem, samt att säkerställa att samtliga rektorer för fritidshemmen tar sitt ansvar i att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Fakta om Fritidshemmen i Landskrona
I Landskrona kommun finns fritidshem i anslutning till de 14 grundskoleenheter som omfattar förskoleklass och årskurserna 1-6. Kommunen erbjuder även öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg på kvällar och nätter. Det finns två fristående fritidshem. I november 2013 fanns enhgt uppgifter från huvudmannen 1385 barn inskrivna i kommunens fritidshem och 229 barn inskrivna i de fristående fritidshemmen. De fristående fritidshemmen omfattas inte av denna tillsyn. De rektorer som har ansvar för fritidshemmen i kommunen är också rektorer för de skolenheter som fritidshemmen tillhör.
Enhgt Skolverkets statistik för år 2012 är 64 procent av eleverna i åldrarna 6-9 år inskrivna i ett kommunalt fritidshem vilket är väsentligt lägre än genomsnittet för riket som är 83 procent. Vidare visar Skolverkets statistik att antalet inskrivna elever per anställd är 15,4 vilket är tre elever fler än riksgenomsnittet. Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning är enligt samma statistik 64 procent, vilket är högre än genomsnittet för riket som är 54 procent.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser