Annons

Karlsson frågar ministrarom svarta och vita jobb

Riksdagsman Anders Karlsson (S) har idag lämnat in två interpellationer i riksdagen. Denna ena är ställd till näringsminister Annie Lööf (C) och handlar om att motverka svartjobb, skattefusk och illojal konkurrens i näringslivet. Den andra berör arbetslösheten i Skåne och Landskrona och är ställd till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M).
Trots att antalet nya arbeten har ökat i Skåne så har regionen den lägsta sysselsättningsgraden av alla län i Sverige och i Landskrona är problemen som störst.
Orsaken till den låga sysselsättningsgraden är en mycket hög befolkningstillväxt. Nya jobb skapas inte tillräckligt snabbt i relation till den växande befolkningen för att Skånes sysselsättningsandel ska närma sig rikets. En låg sysselsättningsgrad avspeglar sig också på skattekraften, säger Anders Karlsson och förklarar att när skatten utvecklas svagt minskar också möjligheterna till nyanställningar i den gemensamma sektorn.

Landskrona har drabbats hårt av det skånska näringslivets strukturförändringar.
Industrijobb på Besam, Pilkington och nu senast Thorn Lighting har rationaliserats bort.
Anders Karlsson menar många som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör grupper som har svårt att konkurrera om de lediga jobben.
Landskrona har Skånes högsta arbetslöshet samtidigt som det varit en borgerlig majoritet i åtta år i Sverige, regionen och kommunen. Landskrona är folkpartiets ”föregångskommun” eller ”skyltfönster” i Sverige och här ser vi hur detta fungerar, poängterar Anders Karlsson och ställer följande tre frågor till arbetsmarknadsministern.
1. Genom vilka åtgärder avser statsrådet möta den höga arbetslösheten i Skåne och i min hemkommun Landskrona?
2.  Genom vilka gränsöverskridande åtgärder avser statsrådet utveckla och bygga ihop de skånska och danska (själländska) arbetsmarknaderna?
3. Vilken är tidsplanen för ytterligare en fast förbindelse över eller under Sundet?

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser