Annons

Fastighetsägare hotas av vite

En numera ”ökänd” fastighetsägare hemmahörande i Göteborg hotas av vite på runt 200000 kronor om inte bristande underhåll i tre fastigheter åtgärdas. – Vitet har varit beslutat sedan tidigare, men av formella skäl avslogs de av Mark- och miljödomstolen, men nu har vi rättat till den saken och begär på nytt att vitet utdöms, förklarar miljöchef Jörgen Hanek. Den berörda fastighetsägaren har inte gått att nå för myndigheterna och den större händelsen gäller kravet på tvångsförvaltning av en fastighet på Öster. De två övriga fastigheterna är belägna på Väster och här det ännu inte aktuellt med begäran om tvångsförvaltning. – Men det kan det bli om inte bristerna i lägenheterna åtgärdas, påpekar Jörgen Hanek. Kraven på åtgärder går mer än ett år tillbaka i tiden, men eftersom förvaltningen saknade formellt beslut för en så kallad kungörelsedelgivning fick man bakläxa av domstolen och nu görs alltså ett nytt försök. – Den här gången är all formalia klar. Eftersom fastighetsägaren konsekvent vägrar ta emot olika krav så tar det också tid för att komma tillrätta med problemen. Som exempel kan nämnas den pågående processen om tvångsförvaltningen där domstolen sa nej till omedelbar tvångsförvaltning eftersom räkningar till till olika leverantörer för exempelvis el var betalda. – Det innebär att förhandlingarna inför domstolen kommer att äga rum först i augusti, avslutar Jörgen Hanek och nu återstår att se om hotet av vite för fastighetsägaren att vidta de påtalade bristerna.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser