Annons

Föreningarna träffade politikerna

I tisdags hade föreningslivet genom LISA, Landskrona idrottsföreningars samorganisation, bjudit in politiska partier till en ny diskussion om idrottslivets förutsättningar och framtid i staden. Ett drygt tiotal föreningar hade representanter på plats och de politiker som satt vid podiet var Simon Andrijevski (S), Stefan Olsson (SD), Andreas Gefvert (FP), Erik Rajta (M) samt Ray Grönlund (V).

Till mötet hade föreningarna fått i uppdrag att skicka in frågor, något som innebandyklubben Falcons tagit fasta på. Bland annat undrade de vad politikerna hade för uppfattning om satsningar på spontanidrott kontra satsningar på det organiserade föreningslivet.
Samtliga partier var överens om att såväl spontanidrott som den organiserade idrotten är viktig.

Annons
 

En annan fråga som Falcons undrade över var när nästa inomhushall var på gång och även här fanns en samförståelse.
Det berättades om att en ny hall skulle byggas i Norra Borstahusen samt att man nu tagit över Korpens lokaler och att där fanns mycket att vinna.
Ray Grönlund för Vänsterpartiet ville först se en behovsanalys och Socialdemokraternas Simon Andrijevski lovade att hans parti skulle presentera ett idrottspolitiskt program inom kort.

Den största meningsskillnaden låg i vilken turordning allt skulle ske.
– Det handlar om att vi måste få in mer skattekraft för att kunna satsa så mycket som skulle behövas, sade Stefan Olsson medan Falcons ungdomslagstränare Jakob Ohlsson funderade i banorna att börja från andra ändan.
– Om vi istället satsar nu och gör föreningslivet mer aktivt så ökar chansen att få hit fler som kan betala skatt, sade han och fick medhåll av de övriga åhörarna.

En som var på plats och som definitivt vill ha mer pengar att röra sig med var Birgitta Persson (M), fritidsnämndens ordförande.
– Vi får cirka 41 miljoner per år och ni ska veta att jag tjatar om mer, sade hon på mötet.

Träffen gav kanske inte så många svar men samtliga var överens om att kommunikationen mellan politiker, tjänstemän och föreningar måste bli bättre. Den sista frågan som ställdes var kanske den som många inom föreningslivet uppfattar som viktigast, om det är något parti som kommer att arbeta för att dela på Fritid- och Kulturförvaltningen igen.
Detta var något som såväl SD som FP sade sig vilja genomföra efter valet. Moderaterna å sin sida ville göra tvärt om. De ville slå ihop de båda nämnderna istället och även Vänsterpartiet hade svårt att se något större behov av att dela förvaltningen i två. Socialdemokraten Simon Andrijevski valde att hänvisa till det idrottspolitiska program som partiet ska presentera inom kort.

När nästa möte mellan politiker och föreningsliv arrangeras är inte bestämt. Klart är dock att det blir av i någon form. Tankar om att dela upp föreningarna så att man kunde ställa mer detaljerade frågor utifrån deras enskilda specifika behov ventilerades.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser