Annons

Bullerplank efter år av klagomål

Efter flera års klagande på trafikbuller skall fastighetsägarna i Nyvång nu få ett bullerskydd ut mot Helsingborgsvägen. Länge har Teknik- och serviceförvaltningen förklarat att man inte tänker vidta några åtgärder för befintliga fastigheter, men nu skärper Miljönämnden tonen och ålägger förvaltningen att bygga ett bullerskydd med hänvisning till miljöbalken.
– Det är vår uppgift som tillsynsmyndighet, konstaterar miljöchef Jörgen Hanak som inte ser något underligt i att man nu skärper tonen mot en annan kommunal förvaltning.
– Vi skall se till att lagar och förordningar efterföljs också inom kommunal verksamhet.

Klagomålen på trafikbuller från de boende utmed Helsingborgsvägen har många år på nacken och redan för ett si så där 25 år sedan beslutades om en ljuddämpande jordvall.
– Men den gången föll det på att bullerdämpningen inte stod i paritet till kostnaderna, minns miljöinspektör Håkan Ärnflykt som den här gången tror på en lösning.
– Nu finns det inga hinder som jag ser det.

Annons
 

Bullermätningar som genomförts visar nivåer på 61 decibel, klart över de stipulerade 55 decibel.
– Och de berörda fastigheterna har sina uteplatser utmed Helsingborgsvägen vilket inte gör det hela bättre.

Den här gången handlar det inte om någon jordvall utan om ett genomsiktligt plank i stil med det som finns utmed Astrakangården länge bort på Helsingborgsvägen. Kostnaden för åtgärden är beräknad till en dryg miljon kronor och går allt planenligt kan planket vara på plats om ett år.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser