Annons

Fortsatt bättre företagsklimat

När Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner klättrar Landskrona från plats 145 till 130. Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga attitydundersökning där det lokala näringslivet får svara på hur de upplever stadens näringslivsarbete och Landskrona går emot trenden jämfört med flera skånska kommuner som just nu backar på listan. Fortfarande är det ”Tele och IT-nät” tillsammans med ”Vägnät, tåg- och flyg” som ger staden dess högsta poäng. Här hamnar Landskrona på tredje respektive femte plats i landet. Den annars mest positiva utvecklingen har skett inom ”Skolans attityder till företagande” där staden klättrat hela 164 placeringar upp till en 64:e plats. Dock menar företagarna och politikerna som svarat på enkäten att allmänhetens och medias attityd till företagande är lågt i Landskrona. – När det gäller allmänhetens attityder till företagande tror jag att det bottnar i historia. I en tung industristad har aldrig entreprenörskap hyllats – det tar tid att förändra men det positiva är att dessa attityder grundläggs redan i skolan och här ser vi en positiv utveckling. Vad gäller medias attityder så kan självfallet goda relationer och mycket information från kommunen påverka men till syvende och sist är det redaktioner och enskilda journalister som bestämmer hur man vill skildra kommunen och näringslivet. Jag tror många anser att det är betydligt fler artiklar av negativ än av positiv karaktär som syns. Dessutom, har det vid något tillfälle till exempel lyfts fram att kommunen klättrat från plats 257 till 130 sedan 2008?, säger Eva Frisk, biträdande regionchef vid Svenskt Näringsliv i Malmö. Paradoxalt nog så har alltså Landskrona stad klättrat 127 placeringar på Svenskt Näringslivs lista under åren kommunen stått näringslivschef. – Att kommunen ännu efter många år inte lyckats rekrytera någon näringslivschef är allvarligt och har självfallet spelat roll för att Landskrona inte kunna lyfta än mer – något som staden har potential för, anser Eva Frisk. Frågan är då hur hon ser på 130:e platsen, med tanke påstadens geografiska läge i en av landets mest expansiva regionen? – Om plats 130 är bra? Ja och nej – utifrån Landskronas förutsättningar så har det med något tapp varit en positiv utveckling de senaste åtta åren. Från plats 257 till 130, det är en rejäl klättring. Men jag är övertygad om att Landskrona kan mer och bättre. Finns det då några handfasta tips till kommunledningen för ytterliggare främja företagsklimatet i staden? – Det som drar ner i rankingen är statistikdelen och här är det svårare då det krävs långsiktiga förändringar. Landskrona dras med hög arbetslöshet vilken i mångt och mycket beror på den näringslivsstruktur som finns med många konjunkturkänsliga tillverkningsföretag. Här måste man arbeta mycket mer strategiskt för att också locka fler tjänsteföretag att också verka i staden. Industrin är viktig för Sverige men vi kan se att arbetstillfällen i första hand skapas inom tjänsteföretagen och i småföretagen så de är en nyckel till framgång. Med fler företag så påverkas också variabeln ”Företagande” som är antal företag/1000 invånare och sårbarheten vid konjunktursvackor minskar då också, avslutar Eva Frisk. En utmaning för kommunens tjänstemän tycks också vara att förbättra företagarnas upplevelse av hur lagar och regler tolkas. – Vi har under året initierat ett arbete för att bli ännu mer kundorienterade. Positiva attityder till företagande är en grundförutsättning för att skapa ett bra företagsklimat och där är vi på god väg, anser Erik Larsson, näringslivsansvarig i Landskrona stad. Redan efter gårdagens dystra besked att Thorn Lighting lägger ner produktionen i Landskrona försökte kommunalråd Torkild Strandberg (FP) se ljust på framtiden och talade om tillväxt och utveckling i det lokala näringslivet. – Ett gott klimat för företagen är grundläggande för vår förmåga att växa och utvecklas. De senaste dagarnas händelser visar tydligt på behovet att expandera och bredda Landskronas näringsliv. Flera stora etableringar på senare år är en god början, men den resan är långt ifrån fullbordad. Klimatet för företagen ska förbättras ytterligare, utlovar han.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser