Annons

119 miljoner kostar Lill-Olas och campingflytten

Politiker har frågat. Media har undrat. Nu kan Landskrona Direkt avslöja att det kommer att kosta i klass med en Lottodrömvinst att flytta campingplatsen ett par hundra meter norrut.

Det kommer att kosta en rejäl slant att förbereda marken för kommande campare i Lill-Olas och att jämna området som fram till och med innevarande säsong inhyser Borstahusens campingplats och som i framtiden ska bebyggas med 200 bostäder.
– 119 miljoner kronor visar prognosen att vi landar på, säger teknik- och serviceförvaltningens chef Thomas Lehrecke, som är den i Landskrona stad som har det övergripande ansvaret för ekonomin och avtal i projektet.

Annons
 

I flera artiklar har Landskrona Posten de gångna dagarna avslöjat hur Landskrona stad anlitat Ohlssons AB för att utföra arbeten och maskintjänster i samband med den campingen i Lill-Olas. En springande punkt i rapporteringen har rört den förlängning av ett ramavtal som kommunen gjort med bolaget.
Expertis har riktat kritik mot brister i insyn samt ställt sig tveksam till lagligheten i avtalsförlängningen.
– Avtalet som togs fram innan jag började här, gjordes i samarbete med Sweco. 2009 skrev man att avtalet skull gälla i fyra år med möjlighet till två års förlängning. I avtalet framgår inte att det måste föreligga särskilda skäl för en förlängning. Det har jag fått veta nu i efterhand. Så ska det vara och jag kan bara beklaga att det blivit fel, säger Thomas Lehrecke.

Hittills har Ohlssons fakturerat kommunen 24 miljoner för arbetet och ytterligare räkningar på 10 miljoner väntas inkomma från bolaget. Prekärt i sammanhanget är också att stadsbyggnadsnämndens ordförande Börje Andersson (-), som starkast drivit Norra Borstahusen-projektet och därmed också drivit på campingflytten, suttit som styrelseordförande i Ohlssons AB.
– Det hade jag ingen koll på, säger Thomas Lehrecke som menar att han själv knappt haft något att göra med Börje Andersson när det gäller markarbetena i Lill-Olas.
– Som jag ser det så har Börje, Landskronas bästa för ögonen och har skött sina roller jätteskickligt.

Frågan är då vad skattebetalarna får för 119 miljoner.
– I summan ingår flytt av campingen, flytt av utegym och bandybanan, flytt av två av golfbanans hål samt golfklubbens maskinhall. Därtill kommer en ny dragning av löparslingan. I summan ingår även flytt av delar av lägergården som nu blir förskola i området samt de lösningar vi gör för de olika föreningsstugorna i området. Arbetet med Lill-Olas väg och cirkulationsplatsen där. Rivning av befintlig camping, en strandförmansstuga, lite bryggor, en värmecentral vid Erikstorp samt förstås arbetet med all detaljplanering och alla utredningar.

Ingår den nya receptionsbyggnaden och servicebyggnader i priset?
– Ja, det gör det. Och även den cirkulationsplats som vi nu bygger vid Säbyholms skola, avslutar Thomas Lehrecke.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser