Annons

Hvens Byalag överklagar höjda biljettaxor

Under tisdagskvällen beslöts det i kommunfullmäktige om en höjning av biljettaxorna för Ventrafiken. Ett beslut som ska träda i kraft den 1 juni i år. Hvens Byalag ska nu pröva lagligheten i kommunfullmäktiges beslut om höjda taxor för Ventrafiken i högre instans. Höjningen innebär, enligt dom, stora komplikationer för boende och verksamma på ön.
– Det är oskäligt att boende, näringsidkare och övriga brukare ska behöva betala för den mångmiljonförlust som bolaget har dragit på sig de senaste åren. Dessutom verkar prishöjningarna förödande för den kommande turistsäsongen, säger byalagets ordförande Sten-Åke Persson.

Men nu tänker alltså Hvens Byalag begära prövning av lagligheten i högre instans. De menar att det finns andra lösningar på problemet vilket man nu ämnar pröva. Färjleder som klassas som allmän väg får endast ta ut en avgift för färd med färjan om beslut har fattats av regeringen om föreskrifter för avgift på sträckan.
– Det påstås att en sådan föreskrift finns men då vi, och andra, inte lyckats hitta den betvivlar vi att det är så. I avsaknad av sådan föreskrift har Landskrona stad och Rederi AB Ventrafiken inte stöd för att ta ut några avgifter överhuvudtaget, menar Sten-Åke Persson.

Annons
 

Skulle det visa sig att beslutet om taxehöjningen fattats på laglig grund för att en sådan föreskrift existerar, kommer Byalaget istället att driva frågan vidare genom att begära prövning enligt bestämmelserna om likställighet inom regionen. Enligt Skånetrafiken räknas sträckan Landskrona- Ven som två zoner, samma gäller till exempel för sträckorna Landskrona- Häljarp, Härslöv och Vadensjö.
– Alltså två zoner även här men helt olika priser. Enligt kommunallagen skall likställigheten inom regionen beaktas. Vilket man i fallet med taxehöjningen uppenbart inte har tagit hänsyn till, fortsätter Sten-Åke Persson.

Biljettpriserna för färjetrafiken till Ven är redan i nuläget väldigt dyra om man jämför med annan färjetrafik i Sverige. Vilket är ytterligare en anledning till varför Hvens Byalag vill driva frågan vidare. Detta beror på, menar byalagets ordförande, hur man har löst frågan om färjetrafiken. Ett exempel är Visingsö, i Jönköpings kommun, som har ungefär samma fysiska förutsättningar som Ven men där färjetrafiken har lösts på ett helt annat sätt.
– När det gäller färjetrafiken så klassas Visingsöleden, till skillnad från Landskrona-Ven, som enskild väg, än så länge. Det betyder att Jönköpings kommun kan söka statligt driftsbidrag på max 85 % av driftskostnaderna. Efter att de har tagit ut en avgift motsvarande länstrafikens fastlandspriser för passagerare, och en rimlig avgift för fordon, återstår ca 70 % av kostnaderna som täcks av statsbidraget. För en allmän färjeled förutsätts staten vara huvudman, och det finns därför inga bidrag att söka. En annan skillnad mellan Visingsö och Ven är att den kommunala huvudmannen valt statens färjerederi som entreprenör istället för att driva den själv.

Anledningarna är alltså många till varför Hvens Byalag nu tänker driva frågan vidare. Men det handlar, enligt dom, i grund och botten om att bibehålla en levande landsbygd även på Ven. Något som, enligt Sten-Åke Persson, i nuläget hänger på en skör tråd då en så vital del som färjetrafiken håller på att förändras till det sämre.
– Med höjda biljettpriser skulle inte bara turismen minska, detta skulle även leda till att de många näringsidkare som verkar på ön skulle få det svårt att överleva då de på grund av höjda fraktkostnader troligen tvingas höja priserna. En annan aspekt är de många boende på ön som avskärmas allt mer från fastlandet och det sociala livet i staden, då det blir dyrare att ta sig mellan fastlandet och ön.

Läs även: Dyrt resa till Ven

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser