Annons

(C) eller (-)

Den tidigare moderaten, numera centerpartisten Marko Huttunen får mandatperioden ut finna sig i att han i kommunala handlingar och i fullmäktige betecknas med ett streck (-) som partibeteckning.

Möjligen ansåg en del ledamöter det som en tvist om påvens skägg eller en ren struntsak när den politiske vilden Marko Huttunen vid gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige tog strid för att slippa betecknas som just ”politisk vilde”. Oavsett vilket så var frågan i högsta grad relevant för Marko Huttunen som vässat argument ordentligt sedan föregående möte då han efterlyst vilket lagstöd det fanns för kommunen att partibeteckna honom med ett streck.

Annons
 

Den grannlaga uppgiften hade lagts i knäet på kommunjurist Marie Pettersson, som bland annat hänvisade till ett uttalande gjort i Uppsala Nya Tidning i maj 2012 av en professor i statskunskap och som sedermera via mejl bett kommunen ta kontakt med Valmyndigheten i frågan.
Så gjordes och en handläggare där upplyste kommunen att partibeteckningen inte kan ändras hur som helst utan ledamoten sitter fortfarande på samma mandat som denna valts in på.
– Självklart, ansåg Marko Huttunen och menade att det inte var där skon klämde.
– Jag vill bara ändra partibeteckningen efter mitt namn. Vi har ju trots allt föreningsfrihet i landet. Det är alltså inte mandatfördelningen jag är ute efter att ändra. Ej heller något partistöd. Det borde rimligen framgå vem jag representerar, sa han och menade att såväl professorn som handläggaren som kommunjuristen varit i kontakt med svarade för tyckande.
– Jag har efterfrågat lagstöd. Det finns alltså inget sådant. Jag tycker det är tråkigt att församlingen inte tar fråga på större allvar, underströk han från talarstolen innan det var dags att trycka på voteringsknapparna.

Med de förkrossande röstsiffrorna 50-1 så beslutade kommunfullmäktige att rösta emot Marko Huttunens begäran att få ändra sin partibeteckning från (-) till (C) så att den beskrev den ”person han är idag och det parti han representerar”.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser