Annons

Ny mätmetod ger sämre ranking

SKL:s , Sveriges kommuner och landstings, sammanställning Öppna jämförelse grundskolan visar att Landskronas skolor faller tillbaka från plats 128 förra året till plats 199 i år. – Det nu lägre resultatet beror bland annat på att den så kallade SALSA-avvikelsen inte längre finns med i det sammanvägda resultatet. Landskrona påverkas i högre grad än många andra kommuner av denna förändring, på grund av befolkningssammansättningen i kommunen, skriver utbildningsförvaltningen i ett pressmeddelande och detta faktum tar utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (FP) fasta på i sin kommentar. – Landskrona tillhör enligt SKL en av de kommunerna som ”drabbas” hårdast av den här förändringen. Våra resultat ligger på i princip samma nivå som tidigare men eftersom hänsyn inte lägre tas till SALSA-värdena blir effekten att vi tappar placeringar. Beklagligt men det primära är att utvecklingen i vår stad går åt rätt håll, skriver Lisa Flinth i en kommentar. Nämndens 2:e vice ordförande Leif Olin menar att man skall ta alla rankinglistor med en nypa salt. – Det finns för många vilket skapar förvirring, listor med olika syften och olika mätmetoder och variabler. Ibland går det upp och ibland går det ner, påpekar han och tillägger att resultaten som förvaltningen får genom egna kvalitetsredovisningar är bättre än för några år sen. – Det är något vi alla skall glädjas över eftersom det är viktigt för våra barn. Det är viktigt för Landskrona som stad. Att SKL nu undviker att väga resultaten enligt SALSA-modellen betyder att det är de faktiska resultaten som presenteras i rankingen. Det innebär bland annat att andelen elever som nått målen i alla ämnen uppgår till 73,3 procent, vilket ger plats 199 i rankingen. Vilket i sin tur betyder att var fjärde elev lämnar grundskolan utan fullständigt betyg. För den som vill veta mer och dyka ner i materialet så finns det att hämta på SKL:s hemsida. Fakta När SKL rankar landets kommuners skolor utifrån ett sammanvägt resultat utgår man från följande: Andel elever som nått målen i alla ämnen Genomsnittligt meritvärde Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram Andel elever som nått minst E på ämnesproven i årskurs 9 Med hjälp av Salsa-värdet kan skolors betygsresultat sättas i relation till föräldrars utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser