Annons

Skolorna faller i SKL:s ranking

Landskronas skolor faller från plats 128 till 197 i Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, ranking av resultaten i landets grundskolor. Efter att ha klättrat 146 platser på tre år faller nu resultaten, men det är fortfarande en bit kvar till bottenresultatet 2010 då Landskronas grundskolor hamnade på plats 274 av de 289 kommunerna som ingår i rankingen. Det är åttonde upplagan av den öppna jämförelsen av grundskolan i vilken SKL redovisar resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna i den nu presenterade rapporten gäller läsåret 2012/13. Av materialet framgår att andelen elever som nått målen i alla ämnen uppgår till 73,3 procent, vilket ger plats 199 i rankingen. Det innebär att mer än var fjärde elev lämnar grundskolan utan fullständigt betyg. Resultaten sjunker också vad gäller det genomsnittliga meritvärdet från 213,8 poäng vid förra mätningen till 212,8 vid årets mätning. Placeringsmässigt innebär det att Landskrona faller i rankingen från plats 62 till plats 89. När det gäller behörigheten till gymnasieskolans olika program så visar undersökningen att ungefär var femte elev inte klarar målen för vidare studier. Vad gäller behörighet till yrkesprogrammen så klarar 83,8 procent målen vilket innebär plats 218 på SKL:s ranking. När det gäller ämneskunskaperna i matte, engelska och svenska för årskurs nio så är inte heller detta någon trevlig läsning för Landskronas skolpolitiker. I matte klarar 81,8 procent av eleverna målen, vilket ger plats 251 på rankingen, motsvarande siffror för engelska är 94,5 procent och plats 230 samt 95,1 procent och placering 175 av 289 undersökta kommuner vad gäller kunskaperna i svenska. Och inte blir det roligare när det handlar om eleverna i årskurs sex, där klarar 92 procent matten, vilket ger placering 205, 92,7 procent engelska och plats 180 medan 89,4 procent klarar svenskan och Landskrona får här placering 254 på rankingen. I årskurs tre har SKL jämfört elevernas måluppfyllelse i matte och svenska och även på denna nivå ligger Landskrona på den undre halvan av jämförda kommuner. Matten klarade 58,1 procent vilket ger placeringen 223 och i svenska är motsvarande siffra 72 procent och placering 196. – Materialet ger kommunerna underlag för en jämförelse med andra kommuner och ett underlag för att arbeta vidare med att utveckla undervisningen. För att få en tydligare bild får man gå in och titta närmare på de olika detaljerna i undersökningen och jämföra skola för skola, påpekar utredare Jonas Beilert vid Sveriges kommuner och landsting.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser