Annons

Särbegåvade elever ska synliggöras

Landskrona har tillsammans med sex andra kommuner och tillsammans med SKL tagit fram en unik handlingsplan – Handlingsplan särbegåvade elever 2014. I arbetet har representant från Mensa, en psykolog med specialkompetens på området och personer från universitetsvärlden deltagit. Handlingsplanen presenteras idag och finns nu tillgänglig för att användas av Sveriges kommuner.

Handlingsplanen tar sin utgångspunkt att:

Annons
 
  • Identifiera särbegåvade elever
  • Anpassning av undervisningen för de här eleverna
  • Ge förslag på lämpliga kompetensutvecklingsinsatser för skolans personal

I Landskrona går nu arbetet med att implementera handlingsplanen igång. Under höstterminen kommer samtliga pedagoger fortbildas kring de särbegåvade eleverna.

Det är inte ovanligt att särbegåvade elever blir missförstådda av omgivningen. Det kan både leda till sociala konflikter men också få till följ att intresset för skolan och utbildning släcks. De här eleverna har potential att resultatmässigt ligga i topp.
– Vi arbetar utifrån att alla skolor ska sikta mot en A-nivå. Alla elever ska få den stimulans som behövs i skolan för att de ska prestera fullt ut utifrån den egna förmågan. Särbegåvade elever är en elevgrupp som lätt glöms bort i arbetet. Det ska vi ändra på genom den framtagna handlingsplanen och kompetensutveckling för skolans lärare inom området, säger Martin Strand, Landskronas kontaktperson i SKL-arbetet.
– Landskrona ligger i framkant när det gäller skolutveckling kring eleverna med de största utmaningarna i skolan. Vårt mål är att alla elever ska utmanas till att uppnå sin fulla potential. Därför är det glädjande att vi nu hittar former för att möta och utmana även de särbegåvade barnen, säger Lisa Flinth (FP) ordförande Landskrona Stads utbildningsnämnd.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser