Annons

Fler kommunanställda slutar på egen begäran

Landskrona stad har de senaste åren haft en personalomsättning på 7-9 procent. För 2013 är personalomsättningen 8 procent. Totalt 246 tillsvidareanställda personer har under 2013 avslutat sin anställning, vilket är samma siffra som för 2012. Av de 246 är det 157 som har slutat på egen begäran jämfört med 146 föregående år. Det är främst inom grupperna kultur/turism/ fritid, rehabilitering/förebyggande och teknikarbete som en minskning skett. Den kraftigaste ökningen av uppsägning på egen begäran ser vi inom yrkesgruppen socialt/kurativt arbete.

Totalt sett uppgår antalet tillsvidareanställda per den siste december till 2960, vilket är 43 färre än 2011.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser