Annons

Program för familjefrid upp i fullmäktige

Kommunstyrelsen föreslog på torsdagen kommunfullmäktige att anta Landskrona stads program för familjefrid 2014-2017 – mot våld i nära relationer. Familjefridsprogrammet syftar utöver fastställande av stadens övergripande arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, även till att uppmärksamma alla nämnder på att de i egenskap av både servicegivare och arbetsgivare har ett ansvar för att våga se, fråga och agera när det finns misstanke om våld i nära relationer.

Enligt förslaget ska varje enskild nämnd inom sin förvaltning utarbeta sina egna rutiner och insatser för de medarbetare och eventuella brukare som finns inom förvaltningen. Varje nämnd ska sedan i sin årliga verksamhetsberättelse redogöra för insatser som genomförts under året.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser