Annons

Korttidssjukfrånvaron i kommunen ökar

Den totala sjukfrånvaron för kommunanställda 2013 var 5,9 %. Detta är en svag ökning från förra året med 0,3 procentenheter. Det genomsnittliga antalet personer som varit sjuka i 30 dagar eller mer under 2013 var 161 personer. Siffran för 2012 var 189, vilket innebär en sänkning av antalet långtidsjukskrivna. Korttidssjukfrånvaron har gått upp under det senaste året från 4,8 dagar per person till 5,8 dagar per person. Siffrorna presenterades på torsdagens möte i kommunstyrelsen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser