Annons

700 000 kronor till SFI-utbildning

Landskrona stads egen SFI-utbildning (svenska för invandrare) har beviljats 700000 kronor i statsbidrag för att öka individualiseringen och kvaliteten i verksamheten.
– För andra året i rad har vi ansökt och blivit beviljade statsbidrag för att fortsätta den påbörjade utvecklingen av verksamheten, säger Mathias Jostvik med stolthet, rektor för vuxenutbildningen.

Nu forsätter arbetet med att öka möjligheterna för de SFI-studerande genom projektet Ökad individanpassning genom profilerade kurser som påbörjades i mars. Projektet pågår året ut och ska bidra till fortsatt utveckling och kvalitetshöjning.
– SFI-utbildningen är ett mycket intressant område som i Landskrona genomgår spännande förändringar. Det utrymme som detta medger passar perfekt in i de utvecklingsinsatser som är planerade och beslutade, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för vuxenutbildningen.

Annons
 

Genom att använda IT-stöd som komplement ökar tillgängligheten för de studerande att kunna studera när de har möjlighet samtidigt som IT-kompetensen höjs. Ett annat syfte med det pågående projektetet är att skapa en tydligare koppling mellan praktik och teori genom ett ökat samarbete med bland annat praktikanskaffare.
– Vi vill skapa möjligheter för våra vuxna elever att i högre grad kunna få en mer intresseinriktad och målrelaterad undervisning för att snabbt komma ut i arbetslivet eller till vidare studier, säger Eva Follrud, en av pedagogerna som arbetar med projektet.

Det pågår flera andra utvecklingsprojekt i verksamheten till exempel att öka samarbetet med bibliotek, museum och med grundläggande och gymnasial utbildning på Komvux.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser