Annons

Positiva tongångar inför företagsflytt

I skön vårvärme undertecknades på måndagen avtalet mellan den tyska vindkraftverkstillverkaren Enercon och Oresund Heavy Industries och redan nästa sommar flyttar dotterbolaget, Enercon Windtower Production, med sina 200 anställda produktionen av torn till vindkraftverk från Malmö till Varvsudden. – Vi är mycket nöjda med den här lösningen, nu får vi lokaler som passar väl för vår verksamhet, konstaterade en nöjd Thomas Abrahamsson, vd för EWP och det är inga små ytor som kommer att tas i anspråk när serietillverkningen av vindkraftstorn och generatorkomponenter tar sin början i augusti 2015. – En tredjedel av våra utrymme kommer att hyras ut på 20 år med option på en förlängning och det innebär att 60 000 kvadratmeter kommer att nyttjas av EWP, berättade Jonas Hansson, ordförande i Oresund Heavy Industries. Fakta Oresund Heavy Industries, med dotterbolagen Oresund Drydocks AB och Oresund Steel Construction AB, startades i Landskrona 2003 och är ett av Europas ledande reparationsvarv. På Varvsudden i Landskrona är 17 företag etablerade som tillsammans sysselsätter ca 700 personer. Närmast skall de nedgångna lokalerna byggas om och anpassas för produktionen av vindkraftverk, ett arbete som så smått redan påbörjats. – Det är en hel del som skall göras, men vi ligger väl framme med planeringen så det skall inte bli några problem. I och med flytten så möts indirekt två gamla varv i ny produktion. När Kockums i Malmö 1987 slutade bygga handelsfartyg så gick man över till u-båtar och när den produktionen flyttade till Karlskrona skapades Kockums Industrier och en försiktig satsning på produktion av vindkraftstorn påbörjades. När SAAB år 2000 köpte hela Celsius, koncernen som Kockums Industrier tillhörde beslutades att allt som låg utanför kärnverksamheten skulle säljas eller avvecklas. På nyåret 2001 bildades därför EWP Windtower Production AB, som ett dotterbolag i den tyska koncernen Enercon. – Peab, som köpt marken, gav oss ett kontrakt på fem år som sedan förlängts, men sedan 2009 har vi tittat på en ny lokaliseringar eftersom det på Kockumsmarken skall byggas bostäder. Mot den bakgrunden är det positivt att vi nu får likande lokaler på det gamla varvsområdet i Landskrona, konstaterade Thomas Abrahamsson. Nöjda var också de politiska representanterna vid pressträffen, regionråd Pia Kinhult (M) samt kommunstyrelseordförande Torkild Strandberg (FP). – Vi är både stolta och glada från kommunens sida, det här är en satsning som passar bra in i vår tradition av verkstadsindustri, påpekade Torkild Strandberg och betonade att det handlar om en framtidsbransch med förnyelsebar energi. – Och med sina 200 anställda blir EWP en stor arbetsgivare i kommunen och det ger ytterligare underlag för skapandet av en lärlingsutbildning på Varvsområdet. Pia Kinhult uttryckte glädje över att bolaget nu blir kvar i Skåne, en region som annars plågas svårt av arbetslöshet. – Skånes arbetsmarknad vilar på tung industri och är EWP en viktig aktör. I Landskrona har utsläppen av flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) diskuterats flitigt efter det att miljöförvaltningen föreslog en gräns på 60 ton per år medan Oresund Heavy Industries ansökt om 250 ton. Politikerna i nämnden landade på 180 ton årligen. Utsläppen sker i anslutning till målningsarbete och Thomas Abrahamsson förklarar att målningen kommer att ske inomhus. – Och vi kommer att installera modern reningsutrustning för att begränsa utsläppen. Produktionen av vindkraftstorn är i dag högt automatiserad och varje vecka lämnar sex stora torn anläggningen i Malmö. – Och det är den nivån vi räknar med att ligga på också i Landskrona, åtminstone initialt. Men det är en bransch som utvecklas väldigt starkt så vi ser ljust på framtiden, förklarade Thomas Abrahamsson innan det var dags för en rundtur i de enorma lokalerna som nu skall få en välbehövlig ansiktslyftning inför ett kapitel i Varvsuddens historia.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser