Annons

Klart för bredbandsuppkoppling på Ven

Landskrona Energi AB har nu fått samtliga tillstånd från Länsstyrelsen och Landskrona stad för den planerade utbyggnaden av fiber på Ven. Därmed kommer alla som önskar att ha bredbandsuppkoppling senast i höst.

För naturskyddade områden är tillståndet så utformat att all grävning kommer att ske i befintliga vägar för att göra så liten påverkan på växt- och djurliv som möjligt.

Annons
 

Grävarbetena är påbörjade och planen är att hinna göra de största grävinsatserna innan sommaren. Under sommaren kommer arbetet med entreprenadmaskiner att vara mindre omfattande med hänsyn till turistsäsongen.

Projektet är planerat att avslutas i oktober 2014, helt enligt ursprunglig plan.
– Vi räknar med att börja ansluta hushåll från slutet av maj och sedan kommer anslutningarna att fortgå kontinuerligt till och med oktober. Så fort en kund blivit ansluten så har han eller hon möjlighet till uppkoppling till stadsnätet, säger tillförordnad stadsnätschef Magnus Sjövik på Landskrona Energi AB.

Antalet beställningar har överstigit förväntan, men snart löper tiden ut för möjligheten att haka på i projektet.
– Till dags datum har 251 hushåll beställt fiberanslutning. Vi tar fortfarande emot nya beställningar men de måste vara oss tillhanda senast midsommar för att vi ska kunna få med dem inom projektet, fortsätter Magnus Sjövik.

Bredbandsutbyggnaden på Ven är ett EU-finansierat projekt av Länsstyrelsen i Skåne och Post- och telestyrelsen för stöd till glesbygd. Projektet beräknas till en kostnad av cirka 13 miljoner kronor varav 9,6 miljoner kronor är bidragsfinansierat.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser