Annons

Kul för de minsta på muséet

Söndag den 30 mars ägnas helt åt de allra minsta på Landskrona museum. I samarbete med Landskrona Dansstudio blir det barnrytmik i filmsalen.
– Kom och prova på med händer, fötter och hela kroppen tillsammans med danspedagog under eftermiddagen och passa även på att besöka lekutställningen Vardagens trassligheter. Där kan barn och vuxna tillsammans utforska små roliga vardagsvärldar med slingrande dammsugarslangar, mjuka klädhögar, bullberg och hisnande staplar med disk. Leksugna kan bygga slott av fiskpinnar, leka tittut med grytlock, lyssna på viskande dammsugarramsor, virvla i en snurrig tvättmaskinsdans och spela i en egen köksorkester, säger Carita Hermansson och hälsar alla leksugna välkomna till museet mellan klockan 14-16.

Landskrona museum söker dessutom småbarnsföräldrar som vill ingå i en fokusgrupp för framtagandet av en ny permanent utställning på museet. Utställningen kommer att rikta sig till barn i åldrarna 0-5 år och förväntas vara färdig i slutet av år 2014. Input från de deltagande familjerna kommer bland annat att användas av formgivaren vid framtagningen av utställningens design.
Föräldrar som vill hjälpa museet i dess arbete och delta i fokusgruppen tillsammans med sina barn, anmäler sitt intresse genom att skicka ett mail till kulturstod.unga@landskrona.se.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser