Annons

Ordföranden i Ventrafiken svarar på S-kritik

Igår skrev vi om Socialdemokraternas kritik mot majoriteten i Ventrafikens styrelse samt kommunstyrelsen som gjort det möjligt att sälja det danska dotterbolaget Hven-Trafikken samt M/S Jeppe till rederiet Sparshiping. Med anledning av artikeln kontaktade vi Ventrafikens ordförande och ställde några frågor.

Vad har ni för synpunkter på socialdemokraternas reservationer?
– Anders och Niklas Karlsson har all rätt att reservera sig i de respektive styrelserna, och ha en annan uppfattning än den som nästan alla ledamöter i Ventrafikens styrelse hade. Men jag delar inte deras uppfattning, säger Björn Falk (M) och förklarar att han är tillfreds med affären.
– Jag är mycket nöjd med att vi har kunnat genomföra affären snabbt. Det innebär att Ventrafiken kan koncentrera sig på sin kärnuppgift samtidigt som en annan aktör får chansen att utveckla den kommersiella trafiken mellan Ven och Köpenhamn, berättar han och förklarar att man inte skulle bedrivit trafik med Danmark över huvud taget.
– Jag tycker inte att Ventrafiken borde ha engagerat sig i Köpenhamnstrafiken från början. Engagemanget byggde på en affärsplan som inte höll, och så är det ibland när man gör affärer. Men sådan kommersiell verksamhet bör inte kommuner eller deras bolag engagera sig i alls. Det är också viktigt att inse att den bokföringsmässiga förlusten egentligen inte orsakas av vårt beslut nu, utan är orsakad av att Ventrafiken köpte fartyget och startade verksamheten för flera år sedan. Det vi nu gör är att ge linjen förutsättningar att utvecklas på kommersiella villkor av en kommersiell aktör och sluta kasta skattepengar i en affär som ett kommunalt bolag inte skall ägna sig åt, säger han och kommenterar det faktum att man inte sålt linjen till den som gav det högsta budet..
– När det gäller val av köpare, så har jag respekt för deras uppfattning, men i detta fall är det min och styrelsens bedömning att den lilla prisskillnad som fanns vägdes upp av skillnader i köparnas ambitioner och möjligheter att utveckla den kommersiella trafiken. Därmed inte sagt att den andra köparen skulle ha gjort ett dåligt jobb. Det är emellertid värt att notera att Anders och Niklas Karlsson i första hand inte ville sälja till den som bjöd högst, utan i första hand ville avbryta försäljningen och engagera en fartygsmäklare. Den vägen tror jag skulle ha inneburit att linjen Ven – Köpenhamn inte skulle kunna ha upprätthållits i sommar. Och det skulle i sin tur ha inneburit både direkta kostnader för Ventrafiken och dessutom ha skadat näringslivet på Ven. Det tråkiga i deras reservationer är just att de inte verkar ha beaktat riskerna och kostnaderna med att vänta. Passivitet kostar pengar. För att Ventrafiken skall kunna genomföra den nödvändiga omstruktureringen och minska underskottet så krävs det visst tempo.

Annons
 

Varför såldes inte fartyget till högstbjudande?
– I direktiven från kommunfullmäktige angavs att Ventrafiken skulle sälja M/S Jeppe och det danska dotterbolaget så att trafiken mellan Ven och Köpenhamn skulle kunna upprätthållas. Styrelsens bedömning är att detta sker något bättre med den valda köparen, och att den skillnaden motiverade prisskillnaden mellan det högsta och det näst högsta anbudet. Vi har således inte bara värderat anbudens pris, utan också värdet av den kommande verksamheten. Det är värt att notera att det fanns tre oberoende anbudsgivare, vilket innebär att anbuden sannolikt speglar marknadsvärdet rimligt väl.

Varför lämnades båten inte till mäklare som är fallet med Norreborg?
– Framförallt för att det var bråttom och att det var viktigt att säkerställa trafiken mellan Ven och Köpenhamn. Mot den bakgrunden var det osannolikt att en mäklare skulle kunna hitta en bättre köpare. Det är också viktigt att notera att det har varit väl känt att försäljningen pågick och att det är mycket osannolikt att en tänkbar köpare skulle ha missat försäljningen. Försäljningen har också varit så känd att om någon mäklare hade haft en köpare som vore beredd att lägga anbud genom mäklaren, så hade det naturligtvis varit acceptabelt för oss. Men så skedde inte, säger han och kommenterar varför man hade så bråttom.
– Brådskan orsakades framförallt av två orsaker. För det första var M/S Jeppe tvungen att genomgå en så kallad klassning för att kunna användas efter den 1 maj i år. Denna klassning skulle ha kostat Ventrafiken ca 750000 – 800000 kronor. Om fartyget inte såldes snabbt, så skulle således Ventrafiken i praktiken ha tvingats investera ännu mer i ett fartyg som inte behövs för verksamheten. För det andra måste ett bolag som skall driva linjen Ven-Köpenhamn ha tid på sig för att marknadsföra sin verksamhet inför sommarsäsongen. Min uppfattning är att försäljningen borde ha inletts långt tidigare, men den nya styrelsen har agerat så snabbt som i praktiken var möjligt. 

Vilka garantier har Ventrafiken för att Spar Shipping inte säljer fartyget vidare?
– I avtalet finns det inga sådana garantier, men om det hade funnits en köpare som vore beredd att betala mer, så är det min bedömning att denne skulle ha hört av sig under försäljningsprocessen och i så fall köpt fartyget direkt av Ventrafiken. Styrelsens bedömning är att köparen har en verksamhet som innebär att linjen Ven – Köpenhamn kommer att upprätthållas, men kommersiell verksamhet förutsätter kunder. Och nu är det den nya ägaren som skall driva och utveckla linjen.

Finns några garantier med i köpeavtalet?
– Det finns sedvanliga garantier avseende fartyg och bolag, men ingenting som bedöms innebära några väsentliga risker för Ventrafiken.

Vilka ytterligare åtgärder planeras för att minska underskottet i verksamheten, tänker närmast på personalnedskärningar och andra åtgärder.
– Det ber jag att få återkomma till i annan ordning. Det kommer att ske förändringar i bolaget, men vi avser att säkerställa informationen till alla medarbetare innan vi informerar externt, avsltar Björn Falk.

Turerna kring Ventrafiken fortsätter alltså. Av svaret att dömma kommer att bli förändringar i verksamheten och att det kommer att sägas upp folk råder det ingen tvekan om. Frågan de anställda nu ställer sig är hur många som får gå.

Läs även:

  • S starkt kritiska till försäljning av Hven-Trafikken och M/S Jeppe
  • Spar Shipping köpte tillbaka Hven-Trafikken ApS
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser