Annons

Lågstadielyftet kan ge 10 miljoner till Landskrona

Det nya lågstadielyftet som regeringen presenterade på tisdagen kan innebära cirka 10 miljoner kronor i ökat anslag till lågstadiet i Landskrona. Skolorna får möjlighet att använda pengarna för att exempelvis minska storleken på klasserna, ha fler lärare i klassrummet, ha fler halvklasstimmar eller anställa fler speciallärare. Omräknat i tjänster kan det innebära en förstärkning av verksamheten med upp emot 18 tjänster.

Satsningen skulle kunna innebära ökad personaltäthet, fler lärare i klassrummet eller ett stödteam med t.ex. speciallärare, specialpedagog och logoped som är ute och stöttar i klasserna.
– Satsningen skulle också kunna ge oss möjlighet till intensiva insatser under kortare tid, vilket visat sig ge bra resultat. Det är också tilltalande att även ge de hög- och särbegåvade eleverna en ökad möjlighet att får utveckla sina talanger och förmågor, säger Pia Gagner, verksamhetschef för grundskolan och hennes chef, Kjell Thoresson, tf chef för utbildningsförvaltningen, är också glad idag.
– En statlig satsning på lågstadiet ger oss än bättre förutsättningar att åstadkomma en skola som ger alla elever möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar, säger han.

Annons
 

Landskrona har tidigare tagit del av andra statliga satsningar som Lärarlyftet, Mattelyftet och karriärtjänster, som alla har syftet att kunskap ska stå i fokus i skolan.
– I Landskrona har vi de senaste åren drivit ett strategiskt arbete för att fler elever ska nå kunskapsmålen och för att alla elever ska få det stöd som krävs för att lära sig läsa, skriva och räkna. Det har gett fantastiska resultat då fler elever oavsett bakgrund når kunskapsmålen, säger Lisa Flinth (fp), utbildningsnämndens ordförande.

Statsbidraget är en permanent satsning från och med 2015 och omfattar förskoleklassen till och med årskurs 3.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser