Annons

Fastighet ska tvångsförvaltas

I flera år har kommunen försökt komma tillrätta med en vanskött fastighet på Öster, men fastighetsägaren har lyckats hålla sig undan alla försök till delgivning. – Men nu har är förhoppningsvis en lösning inom sikte, berättar miljöinspektör Håkan Ärnflykt efter det att miljönämnden beslutat att skicka ärendet till Hyresnämnden för avgörande. Förhoppningen är att nämnden fattar ett snabbt beslut och utser Landskronahem till förvaltare i avvaktan på de fortsatt rättsliga processerna. – Vi har i fler år försökt komma tillrätta med problemen, men tyvärr inte fått gehör i domstol. Nu hoppas jag att Hyresnämnden tar sitt ansvar så att hyresgästerna får ett drägligt boende. Redan i oktober 2012 genomförde Miljöförvaltningen på eget initiativ en inspektion av fastigheten och konstaterade då stora brister i åtminstone två av lägenheterna. Men förvaltningen har inte lyckats delge fastighetsägaren detta beslut genom vanlig delgivning trots ett flertal försök. – Han har verkligen gjort allt för att hålla sig undan, men förhoppningsvis kan vi nu få en lösning genom Hyresnämnden, förklarar Håkan Ärnflykt. Fastighetsägaren är aktuell även i andra ärende gällande misskötta fastigheter, bland annat på Murargatan och Timmermansgatan där miljöförvaltningen tidigare funnit brister som bör åtgärdas. Miljönämnden hade förr möjligheten att driva ärenden till hyresnämnden, men den rätten togs bort när reglementet gjordes om. – Men nu har vi fått tillbaka möjligheten och det nu aktuella fallet är bara det första, det finns fler fastigheter som är illa skötta, säger Håkan Ärnflykt och tillägger att tvångsförvaltning är ett viktigt verktyg för att komma tillrätta med misskötta fastigheter. Efter det att hemställan om tvångsförvaltning kan det i bästa fall dröja någon vecka innan fastigheten ställs under tvångsförvaltning om Hyresnämnden går på Miljönämndens linje.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser